Μείωση ενοικίων

Πιστώθηκαν 3,96 εκατ. σε ιδιοκτήτες ακινήτων για μειωμένα μισθώματα