Λετονία

Λετονικοί Σιδηρόδρομοι: Η Λετονία θα μπορούσε να αρχίσει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών το φθινόπωρο