Κατώτατος μισθός

Προτάσεις για αύξηση του κατώτατου μισθού από 3,5% έως και 16,4%
Μέσος μισθός: Μακρύς ο δρόμος για να φτάσει στα 1.500 ευρώ
BUSINESS & FINANCE

Αν και η κυβέρνηση έχει θέσει ως κεντρικό στόχο την πραγματική ενίσχυση των εργαζομένων εντός του 2024, με απώτερο μάλιστα στόχο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 και του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, ήτοι το 2027, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν πραγματικά δύσκολα επιτεύξιμο στόχο.

το όνειρον
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η οικονομική θεωρεία λέει ότι όταν μία αγορά είναι σε ισορροπία, αν αυξηθεί η τιμή θα πρέπει να αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα και να μειωθεί η ζήτηση.