Καινοτομία

PwC: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Technology & Innovation Hub στην Πάτρα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το PwC Technology & Innovation Hub φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για την ευρύτερη αναβάθμιση του τεχνολογικού προφίλ της περιοχής συμπληρώνοντας την αλυσίδα αξίας που δημιουργούν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι κοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων.