Δελτια Τυπου Τετάρτη 10/07/2024, 09:50
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πάρκο Καινοτομίας JOIST: Αποτελεσματικές Λύσεις Καινοτομίας και Εύρεσης Χρηματοδότησης

Πάρκο Καινοτομίας JOIST: Αποτελεσματικές Λύσεις Καινοτομίας και Εύρεσης Χρηματοδότησης

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, η συνεχής ανάπτυξη και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και τάσεις είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία. Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα, ενώ η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους εξασφαλίζει την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το JOIST, το πρώτο και μοναδικό Πάρκο Καινοτομίας στην Ελλάδα αναδεικνύεται ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης. Μέσω των υπηρεσιών GROW και FUND, προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υιοθέτηση της κατάλληλης καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για επιχειρήσεις, οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα που αναζητούν στρατηγικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

Υπηρεσίες GROW: Ενσωμάτωση και Διαχείριση Καινοτομίας

Όσο οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις της αγοράς αυξάνονται, η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Οι υπηρεσίες GROW υποστηρίζουν μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την καινοτομία στις λειτουργίες τους και να τη διαχειριστούν με βέλτιστο τρόπο. Ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης, είτε η επιχείρηση διαθέτει αρμόδιο τμήμα διαχείρισης καινοτομίας είτε όχι.

Η μεθοδολογία των υπηρεσιών GROW περιλαμβάνει τον προσδιορισμό αναγκών και προκλήσεων της επιχείρησης μέσω της Αξιολόγησης Ψηφιακής Ωριμότητας, ως πρώτο βήμα. Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης τροφοδοτούν τη δημιουργία εξατομικευμένης στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού και την επιλογή λύσεων τεχνολογίας και καινοτομίας, μέσω της Διαχείρισης Καινοτομίας. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική που έχει δημιουργηθεί ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες της, η επιχείρηση ενισχύει τις διαδικασίες της, αυξάνει την παραγωγικότητα της και παραμένει ανταγωνιστική.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο JOIST Community, την phygital κοινότητα του Πάρκου Καινοτομίας που λειτουργεί σε δύο διαστάσεις, τον ψηφιακό και το φυσικό κόσμο, και προσφέρει αποκλειστικές ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης, συνεργασίας και εξέλιξης στα μέλη της. Επιπροσθέτως, παρέχεται η εγγραφή στο JOIST Marketplace, μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που συνδέει παρόχους καινοτομίας με επιχειρήσεις που αναζητούν τις υπηρεσίες τους και διευκολύνει τη συσχέτιση των αναγκών τους με τις έτοιμες ή custom-made λύσεις.

Πάρκο Καινοτομίας JOIST: Αποτελεσματικές Λύσεις Καινοτομίας και Εύρεσης Χρηματοδότησης-1 

Υπηρεσίες FUND: Πρόσβαση σε Χρηματοδοτικούς Πόρους

Η χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ιδεών και έργων έρευνας και καινοτομίας, καθώς αποτελούν τη διαφορά μεταξύ εξέλιξης και στασιμότητας. Οι υπηρεσίες FUND του JOIST υποστηρίζει τη στοχευμένη πρόσβαση σε πόρους χρηματοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίησή τους, προσφέροντας:

⦁ Εξειδικευμένη καθοδήγηση στην εύρεση χρηματοδότησης και διαχείρισή της βάσει των επενδυτικών σχεδίων.
⦁ Σύνδεση με αξιόπιστους συνεργάτες για την ανάπτυξη προτάσεων καινοτομίας σε προσκλήσεις χρηματοδότησης.
⦁ Έξυπνα ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές για την επιτυχή υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
Τα διαθέσιμα πλάνα υποστήριξης της υπηρεσία FUND εστιάζουν στις ανάγκες των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων και των οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων και ανταποκρίνονται σε κάθε οντότητα και τους στόχους χρηματοδότησης της.

Σημαντικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Με τις υπηρεσίες GROW και FUND, οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, ενισχύοντας την ικανότητά τους να καινοτομούν και να εξελίσσονται. Η ανάπτυξη ιδεών για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσίες που έχουν τα φόντα να κατακτήσουν την αγορά δεν αποτελεί πια μια αχαρτογράφητη και επίπονη διαδικασία αλλά μια δομημένη διαδικασία που βασίζεται σε ακριβή δεδομένα. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν τη δυναμική τους και να προσαρμόζονται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών και της αγοράς.

Ταυτόχρονα, ενισχύουν την κουλτούρα καινοτομίας καλλιεργώντας μια νοοτροπία που ενθαρρύνει την αλλαγή. Η προώθηση της καινοτομίας ως βασικής αξίας εντός της επιχείρησης, βοηθά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από αυξημένη δημιουργικότητα, ευελιξία και συνεχή αναζήτηση νέων λύσεων.
Η εμπορευματοποίηση επιτυχημένων καινοτομιών αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό όφελος. Οι υπηρεσίες υποστηρίζουν τη μετατροπή ιδεών σε εμπορικά επιτυχημένα προϊόντα, ενδυναμώνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα, την αύξηση των εσόδων και της αναγνωρισιμότητας στην αγορά.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τις υπηρεσίες GROW και FUND επωφελούνται από στοχευμένη ενημέρωση για τις παγκόσμιες τάσεις τεχνολογίας και καινοτομίας και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η συνεπής και έγκαιρη πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο δραστηριοποίησης τους και τις διαθέσιμες εθνικές και ευρωπαϊκές προσκλήσεις χρηματοδότησης, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται πρώτες τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους καινοτομίας και ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των υπηρεσιών GROW και FUND.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News