Ινδία – Οικονομία

Μία χώρα, ένα εργοτάξιο
ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Φρενήρεις είναι οι ρυθμοί επέκτασης του κατασκευαστικού κλάδου στην Ινδία, ο οποίος πραγματοποιεί συνεχή άλματα, αλλάζοντας το αστικό περιβάλλον στις μεγαλουπόλεις της ασιατικής χώρας.