γυναίκες

Φωτ. Unsplash (Gabrielle Henderson)
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τον Μάρτιο, με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας, η στήλη εξέτασε την πορεία εφαρμογής του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, και συγκεκριμένα την διάσταση της εκπροσώπησης των γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών.  Τότε είχαμε βρει ότι οι μισές από τις δέκα κορυφαίες (σε κεφαλαιοποίηση) εταιρείες της χώρας δεν είχαν ακόμη επιτύχει […]

Φωτ. Intime
BUSINESS & FINANCE

Τριπλό σχέδιο δράσεων ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Επιδοτήσεις για δημιουργία χώρων φύλαξης σε εργασιακούς χώρους και πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» για τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από έξι μηνών έως 2,5 ετών.