Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΨΕΙΣ

Από το πλήθος των προκλήσεων που οι επόπτες των κεφαλαιαγορών αντιμετωπίζουν, αφενός λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και αφετέρου λόγω της συνεχούς επέκτασης του αντικειμένου τους, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική δραστηριότητα (Decentralized Finance, DeFi). Η δραστηριότητα, δηλαδή, που λαμβανει χώρα εκτός του κεντρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο την από-διαμεσολάβηση […]

  • φωτ. Intimenews
  • Φωτ. Intimenews
  • φωτ. Intimenews
  • Unsplash