Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση του ενημερωτικού για το ομόλογο της Lamda – Διαγραφή μετοχών Νίκας και Καραμολέγου
Θόδωρος Σκυλακάκης: Οι προκλήσεις του ESG και ο ρόλος του Ελλάδα 2.0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η σημασία του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» για την πράσινη μετάβαση και οι προκλήσεις που αναδεικνύουν τα ζητήματα ESG για τις επιχειρήσεις αναλύθηκαν από διακεκριμένους ομιλητές κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «The Future of Sustainable Finance», που διοργάνωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Μέγαρο Καρατζά.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό δελτίο της Μπλέ Κέδρος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 954η/27.5.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε: Την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» για τη δημόσια προσφορά έως 7.200.000 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς […]

Eπ. Κεφαλαιαγοράς: Έγκριση δελτίου για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τρ. Πειραιώς
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της εταιρείας Trastor αποφάσισε, μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.