Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΛΓΕΚΑ: Πράσινο από Επ. Κεφαλαιαγοράς στο αίτημα εξαγοράς από τον Αλ. Κατσιώτη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το αίτημα του κ. Αλέξανδρου Κασιώτη για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπόλοιπων κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της ΕΛΓΕΚΑ ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η B. Λαζαράκου επανεξελέγη στην Επιτροπή για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2024.