Επιχειρησιακά προγράμματα

Φωτ. Intime
ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας
BUSINESS & FINANCE

Ανεπαρκές ήταν ποσό των 40 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των αναγκών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», σύμφωνα με την περιφερειακή σύμβουλο Πελοποννήσου, Κωνσταντίνα Νικολακάκου, η οποία γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπέβαλε γραπτή ερώτηση προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο πελοποννήσου. Το εν λόγω πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ, […]