Δομές μεταναστών

Ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης νέος υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ
Επεκτείνεται η απασχόληση των εργαζομένων κοινής ωφελείας στις δομές φιλοξενίας
BUSINESS & FINANCE

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Εργασίας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Μετανάστευσης και Ασύλου, επεκτείνεται για ένα οκτάμηνο η απασχόληση των 866 εργαζομένων κοινής ωφελείας στις δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.