Δακτύλιος

Τέλος από σήμερα ο Δακτύλιος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του  Δακτυλίου σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας. Ωστόσο το μέτρο του Πράσινου Δακτυλίου για τα φορτηγά ισχύει κανονικά μέχρι το τέλος τους έτους.