ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 416 προσλήψεις σε καταστήματα κράτησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδόθηκε η 9Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 58/11.11.2021/τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 48 θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 48 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ).