ΑΣΕΠ

AP Photo
 Φωτ. Intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων για τη γενική διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της γενικής γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

 Φωτ. Intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού.