ΑΣΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη για δημοσίευση η 10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 48 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ).

AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσω τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας αρχίζει ο μετασχηματισμός του ΟΑΕΔ που περνά και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του ΟΑΕΔ  ώστε να υπάρξει καλύτερη σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Η αρχή του εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ γίνεται από τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης. Στο δυναμικό των  Κέντρων Προώθησης […]