Ανατολική Μεσόγειος

Έρευνα: Η μετανάστευση δεν αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρω-Μεσογειακής περιοχής
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Έρευνα που διενεργήθηκε σε περισσότερους από 13.000 ανθρώπους σε 13 Ευρω-Μεσογειακές χώρες, δείχνει ότι τα προγράμματα νέων θεωρούνται ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση των πολιτιστικών συγκρούσεων και του διχασμού στην περιοχή.