ΑΔΜΗΕ

Grid Telecom: Συμφωνία για υποθαλάσσιο καλώδιο όπτικών ινών με την Tamares Telecom