Κοινωνία Κυριακή 13/12/2020, 15:58
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. Κεραμέως: Συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην παιδεία 

Ν. Κεραμέως: Συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στην παιδεία 

Η κυβέρνηση στηρίζει την εκπαίδευση με όλα τα μέσα που διαθέτει και παρά τις αντίξοες συνθήκες εν μέσω της πανδημικής κρίσης, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις σε αυτή, όπως τόνισε από το βήμα της Βουλής η υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως στη διάρκεια της ομιλίας της στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2021.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι ο επιμέρους προϋπολογισμός του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το επόμενο έτος θα αυξηθεί κατά 142 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2021. 

«Παρότι προφανώς η πανδημία έχει επηρεάσει την εκπαίδευση και στη χώρα μας, οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία προχωρούν και οι επενδύσεις στην παιδεία επίσης» δήλωσε χαρακτηριστικά. Το ποσοστό αύξησης είναι της τάξης του 2,5% σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 2021 προϋπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν για την Παιδεία 5,605 δισ. € έναντι 5,463 δισ. € το 2020. Από αυτά, τα 4.895.100.000 € θα αντληθούν από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και τα 710 εκ. € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η κυρία Κεραμέως παρουσίασε τα βασικά μεγέθη του Προϋπολογισμού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του 2021, ομαδοποιημένα σε 3 συστατικά στοιχεία, που από κοινού σηματοδοτούν τις προτεραιότητες και το σχεδιασμό του Υπουργείου για τη χρονιά που έρχεται.

Συστατικό πρώτο: Μόνιμοι διορισμοί

Η υπουργός αναφέρθηκε σε μία «καινοτομία για τα εκπαιδευτικά δεδομένα της χώρας κατά την τελευταία δεκαετία» που εμπεριέχει ο προϋπολογισμός του υπουργείου για το 2021: «10.500 μόνιμους διορισμούς στη γενική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο με ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζουμε τη μαθησιακή διαδικασία, παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς μας σταθερότητα, προοπτική και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης». Προσέθεσε, δε, ότι «οι μόνιμοι αυτοί διορισμοί, που καλύπτουν σημαντικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έρχονται να προστεθούν στους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιήσαμε φέτος, τους πρώτους στην ιστορία της χώρας στον ευαίσθητο αυτό χώρο της εκπαίδευσης.» Διευκρίνισε, επιπλέον, ότι «Φέτος ήταν μία χρονιά με μέγιστη στελέχωση των σχολικών μας μονάδων, καθώς, επιπλέον των μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, προσλήφθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών των τελευταίων ετών, που ξεπέρασαν τις 50.000, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λόγω της πανδημίας».

Συστατικό δεύτερο: Στοχευμένες αυξήσεις σε σημαντικά κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου

Η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε τις κατηγορίες του τακτικού προϋπολογισμού στις οποίες αυξάνεται η χρηματοδότηση. Μεταξύ αυτών, οι «επιχορηγήσεις προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για λειτουργικές δαπάνες, κατά 5.780.000 €. Επιπλέον, εγκρίνουμε αυτές τις ημέρες έκτακτη επιχορήγηση για τα Πανεπιστήμιά μας ύψους 16 εκ. €, και πάλι στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων όπως και πέρυσι. Αύξηση επίσης κατά 3.000.000 € σημειώνεται στην εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά από τη μόνιμη κατοικία. Η προνοιακή αυτή μέριμνα συνδυάζεται επίσης με εξορθολογισμό στο σύστημα των μετεγγραφών. Στο ευρύτερο πλαίσιο της μέριμνάς μας για την εκπαιδευτική κοινότητα εν μέσω πανδημίας, αυξήσαμε το στεγαστικό επίδομα, ενώ καλύπτουμε και την επιδότηση εισιτηρίου, καθιστώντας τη μεταφορά εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας από την κατοικία τους στην έδρα της εκπαιδευτικής δομής δωρεάν. Αυξάνεται, επίσης, η χρηματοδότηση του ΔΟΑΤΑΠ, καθώς συνεχίζουμε τη μεταρρύθμιση ενός φορέα που συνιστά πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών, της εκπαίδευσης, της εξωστρέφειας, ένα καίριο εργαλείο ανάσχεσης του “brain drain”.»

Συστατικό τρίτο: Αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων υπογράμμισε ότι «το 2021 σημειώνεται αύξηση κατά 200 εκ. ευρώ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε σχέση με το προϋπολογισθέν ΠΔΕ 2020.» Αυτές οι επιπλέον πιστώσεις ύψους 200 εκ. εξασφαλίσθηκαν για δαπάνες εφαρμογής εμβληματικών δράσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου, σε συνδυασμό με κοινοτικούς πόρους από το ΕΣΠΑ. 

Ενδεικτικά, η Νίκη Κεραμέως ανέφερε τα 100,6 εκ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα 561,2 εκ. για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και την ενίσχυση, σε επίπεδο δράσεων, του ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου, της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, της ενισχυτικής διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, της ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και προσφυγοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, της μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ. Επίσης, μεταξύ άλλων, αυξάνεται η χρηματοδότηση του προγράμματος για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της υποστήριξης σχολικών Μονάδων από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, της πληρωμής αναπληρωτών εκπαιδευτικών καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού, της υποστήριξης των σχολικών μονάδων και Πανεπιστημίων με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έργα στα Πανεπιστήμια για τον COVID-19 και για κτιριακές εγκαταστάσεις, έργα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας όπως εξοπλισμοί, ερευνητικά προγράμματα, πρακτικές ασκήσεις, ακαδημαϊκή εμπειρία, και εθνική συμμετοχή σε λοιπά ευρωπαϊκά προγράμματα.

«Ως προς τη χρηματοδότηση του ΠΣΔ για την ενίσχυση και περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του», είπε η υπουργός, «το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέταξε, μέσω του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έργου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο ΕΣΠΑ για τα έτη 2021 έως και 2023, χρηματοδότηση η οποία ήταν τελματωμένη από το 2016. Παράλληλα, όσον αφορά την αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, σε διάστημα λιγότερο από 1,5 χρόνο, αυξήθηκε η απορροφητικότητα στις δράσεις ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας, από 45,74% (Ιούνιος 2019) σε 61,63% (Νοέμβριος 2020) – κονδύλια συνολικού ύψους 682 εκ €. Ωρίμασαν και υλοποιούνται ήδη νέες δράσεις, αυξάνοντας το ποσοστό των ενταγμένων έργων του τομέα Παιδείας κατά 38,26%. Διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση νέων δράσεων για τον τομέα Παιδείας που ξεπερνούν τα 352 εκ €, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων του τρέχοντος ΕΣΠΑ (μέχρι το τέλος του 2023), καθώς και η εμπροσθοβαρής απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027».

Η υπουργός έκλεισε την ομιλία της, λέγοντας: «Τα τρία συστατικά στοιχεία του προϋπολογισμού μας για το επόμενο έτος – Μόνιμοι διορισμοί, στοχευμένες αυξήσεις στον τακτικό προϋπολογισμό, αυξήσεις στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός μείγματος ανάπτυξης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ποιοτικής του διεύρυνσης, ψηφιακού του μετασχηματισμού, κοινωνικής μέριμνας, συμπερίληψης όλων. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώτιστο μέλημά μας είναι να σταθούμε δίπλα σε κάθε μέλος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Ειδικότερα εν μέσω πανδημίας, να αφουγκραστούμε τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους, να ανταποκριθούμε σε κάθε ανάγκη τους. Μέσα σε λίγους μήνες, εντάχθηκαν περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες από το νηπιαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο και την δια βίου μάθηση, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καταρρίπτοντας στερεότυπα, γκρεμίζοντας στεγανά, μετασχηματίζοντας την εκπαίδευση, προσεγγίζοντας το παρόν στο μέλλον της. Το εγχείρημα τιτάνιο, οι δυσκολίες πολλές. Όμως, σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί. Και θέλω να ευχαριστήσω, για ακόμη μία φορά, από καρδιάς, κάθε μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή, εκπαιδευτικό, γονέα, που προσπαθεί και προσαρμόζεται, που υπερνικά εμπόδια, με κάθε μικρό αλλά και μεγάλο βήμα. Όλοι μαζί θα βγούμε από αυτή την κρίση, ενωμένοι, πιο δυνατοί».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News