Προϋπολογισμός

Κυρ. Μητσοτάκης: Θα δοθούν έκτακτες επιδοτήσεις για ενέργεια και ακρίβεια αν χρειαστεί