ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τέλη Μαρτίου ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε 2,5 εκατ. Ελληνίδες

Από τέλη Μαρτίου ο προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο τραχήλου της μήτρας σε 2,5 εκατ. Ελληνίδες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η διαδικασία έναρξης του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου τις μήτρας, καθώς την Παρασκευή 15/3 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Τεύχος B’ 1724/15.03.2024).  Έτσι μετά από καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τον ένα χρόνο, το Υπουργείο Υγείας είναι πλέον έτοιμο για να στείλει τα πρώτα sms μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, σε 2,5 εκατομμύρια γυναίκες.

Όπως μάλιστα επισημαίνεται (μεταξύ άλλων) στην ΚΥΑ την οποία υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλας Παπαθανάσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπάρχει ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος έως 31.12.2025 και έκδοσης ταχέων και έγκυρων αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων για τις κατ’ εκτίμηση 2.500.000 γυναίκες που θα συμμετέχουν στη δράση, ιδίως των κρίσιμων ηλικιών 30 έως 65 ετών, μέσω ενός περιορισμένου αριθμού εργαστηρίων ανάλυσης HPV-DNA TEST με μηχανήματα αυξημένης δυναμικότητας,

Ποιες γυναίκες αφορά

Όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, ωφελούμενες της Δράσης είναι οι Ελληνίδες και οι γυναίκες πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 21- 65 ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα,

γ) δεν έχουν υποστεί, μερική ή ολική, υστερεκτομή λόγω καρκίνου,

δ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκινική νόσο του τραχήλου της μήτρας τύπου C 53.0, 1, 8, 9,

ε) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του σώματος της μήτρας τύπου C 54.0, C 55.0,

στ) δεν έχουν διενεργήσει εξέταση PAP-TEST, κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής,

ζ) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 21 – 29 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 3 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής,

η) εφόσον ανήκουν στην ηλικιακή υπό-ομάδα μεταξύ 30 – 65 ετών, δεν έχουν διενεργήσει HPV-DNA TEST κατά τα 5 ημερολογιακά έτη που προηγούνται της έναρξης ισχύος της πρόσκλησης συμμετοχής.

Διευκρινίζεται ότι αρχικά συντάσσονται παραπεμπτικά PAP-TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 21-29 ετών και στη συνέχεια, εντός εύλογου χρόνου, συντάσσονται παραπεμπτικά HPV-DNA TEST για τις ωφελούμενες της ηλικιακής ομάδας 30-65 ετών.

Όσες ωφελούμενες έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, ενημερώνονται για την αυτόματη έκδοση του παραπεμπτικού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο ή/και με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι λοιπές ωφελούμενες δύνανται, με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, την εκτύπωση του έγχαρτου παραπεμπτικού από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Στη δράση δύνανται να συμμετάσχουν δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Υγείας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Πάροχοι). Ως Μονάδες Φροντίδας Υγείας νοούνται οι νομίμως αδειοδοτήμενες Μονάδες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως ενδεικτικά τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία, τα πολυϊατρεία, τα διαγνωστικά εργαστήρια, οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν εξωτερικά τμήματα εκτέλεσης των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση, και κάθε άλλη δομή που αναγνωρίζει το κράτος και παρέχει νόμιμα ιατρικές υπηρεσίες.

Ειδικά για την εκτέλεση της εργαστηριακής ανάλυσης HPV-DNA TEST, οι πάροχοι οι οποίοι συμμετέχουν στη Δράση συνεργάζονται με τα εγκεκριμένα στο πλαίσιο της παρούσας εργαστήρια ανάλυσης HPV-DNA TEST

Οι πάροχοι που συμμετέχουν στη Δράση και τα εγκεκριμένα εργαστήρια ανάλυσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ).

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News