Πολιτική Πέμπτη 14/10/2021, 19:11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΦίΜ: Καθυστερήσεις στην επικύρωση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου στην Ελλάδα

ΚΕΦίΜ: Καθυστερήσεις στην επικύρωση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου στην Ελλάδα

Μόλις 4 Συμφωνίες Ελευθέρου Εμπορίου έχει κυρώσει το ελληνικό κοινοβούλιο μεταξύ των 13 που έχουν υποβληθεί προς κύρωση στο διάστημα από το 2012 έως το 2019. Οι τέσσερις αυτές συμφωνίες επικυρώθηκαν στη διάρκεια της ίδιας κοινοβουλευτικής περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με την έρευνα του δικτύου Epicenter σε συνεργασία με το ΚΕΦίΜ, το Fundacion Civismo, και το Istituto Bruno Leoni.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η οποία εξετάζει την κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κομμάτων των εθνικών κοινοβουλίων της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας ως προς την κύρωση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, εντοπίζεται μία τάση υποστήριξης των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου από τα κυβερνητικά κόμματα, ενώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρατηρείται μία ενιαία αντιπολιτευτική στάση, ανεξαρτήτως του πολιτικού τους προσανατολισμού. Μάλιστα, αυτή τάση αυτή παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία και την Ισπανία.

Η έρευνα αποδίδει την αντίθεση των πολιτικών κομμάτων στις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ιδίως στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και την προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων από τον διεθνή ανταγωνισμό. Επιπλέον, συμπεραίνει πως τα κόμματα και στις τρεις χώρες εκμεταλλεύονται τις λαϊκιστικές ανησυχίες σε σχέση με την εργασία και το περιβάλλον και είναι ευάλωτα σε πιέσεις ομάδων συμφερόντων (lobbying).

Ψήφοι υπέρ των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ιουνίου 2012 και Ιανουαρίου 2015

ΚΕΦίΜ: Καθυστερήσεις στην επικύρωση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου στην Ελλάδα-1

Σχολιάζοντας τα πορίσματα της μελέτης ο Πρόεδρος του ΚΕΦίΜ, Αλέξανδρος Σκούρας δήλωσε: «Οι ευεργετικές επιδράσεις του ελεύθερου εμπορίου στην ευημερία των πολιτών και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών που το υιοθετούν θεωρούνται κοινός τόπος στη διεθνή κοινότητα. Η χώρα μας, στο πλαίσιο της προσπάθειας για δυναμική επάνοδο της οικονομίας μετά από μία δεκαετή κρίση και τις συνέπειες της πανδημίας, μπορεί και οφείλει να γίνει πρωτοπόρος στην κύρωση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου δείχνοντας τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.»

Ψήφοι υπέρ των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Ιουνίου 2019

ΚΕΦίΜ: Καθυστερήσεις στην επικύρωση Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου στην Ελλάδα-2

Από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος, Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΚΕΦίΜ και συγγραφέας του κεφαλαίου της μελέτης για την Ελλάδα συμπλήρωσε ότι «παρά τα όποια βραχυπρόθεσμα μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας και την εγχώρια παραγωγή, μακροπρόθεσμα το ελεύθερο εμπόριο προσφέρει περισσότερες επιλογές στους πολίτες της Ε.Ε. και αυξάνει συνολικά τον πλούτο των κρατών μελών και την ευημερία των πολιτών. Με την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου οι πολίτες μπορούν να δουν τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών να μειώνονται, καθιστώντας τα πιο προσιτά, ιδιαίτερα σε άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα, ενώ ταυτόχρονα οικονομικοί πόροι από μη παραγωγικές δραστηριότητες
στρέφονται σε περισσότερο παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική του διεθνούς εμπορίου αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπραγματεύεται και συνάπτει τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου (FTAs). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει για την κύρωση των Συμφωνιών  Ελεύθερου Εμπορίου, ενώ ορισμένες συμφωνίες, απαιτούν τη μετέπειτα κύρωση από τα ίδια τα κράτη-μέλη μέσω ψηφοφορίας και κύρωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News