ΑΠΟΨΕΙΣ

Mέχρι την Τρίτη

Ο Ιούλιος που μόλις τελείωσε είχε τέσσερις Τρίτες. Την 06, 13, 20 και 27. Ημερολογιακά, αυτές αντιπροσωπεύουν το 13% του μήνα (4/31). Επιδημιολογικά όμως φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Πριν συνεχίσουμε, πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε κάνει μία μεθοδολογική προσαρμογή στα πρωτογενή δεδομένα. Αυτό καθίσταται απαραίτητο από το γεγονός ότι τα δεδομένα του ΕΟΔΥ απλά δεν… αθροίζουν. Συγκεκριμένα, την τελευταία Τρίτη του Ιουλίου (27), ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3,593 νέα κρούσματα, και σύνολο 482,145 από την αρχή της πανδημίας. Όμως το σύνολο της προηγούμενης μέρας, Δευτέρας 26/7, ήταν 477,975, και εύκολα διαπιστώνουμε ότι 477,975+3,593 δεν κάνει 482,145 (κάνει 481,568). Εάν και τα δύο σύνολα είναι σωστά (Δευτέρας και Τρίτης) τότε στο σύνολο, την Τρίτη, προστέθηκαν 482,145-477,975=4,170 κρούσματα. Έχουμε μία υποεκτίμηση δηλαδή κατά 577 (4,170-3,593) κρούσματα, ή 16% (577/3,593) των ανακοινωθέντων. Το ίδιο όμως συμβαίνει και την Τρίτη 20/7 (υποεκτίμηση 762 κρούσματα ή 21%), την Τρίτη 13/7 (υποεκτίμηση 802 κρούσματα ή 26%) και την Τρίτη 6/7 (υποεκτίμηση 384 κρούσματα, ή 21%).

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση λέει η κοινή λογική. Ο ΕΟΔΥ πάλι σημειώνει στα δελτία του ότι «Πραγματοποιήθηκε ενσωμάτωση κρουσμάτων που καταγράφηκαν με καθυστέρηση στο Εθνικό Μητρώο COVID19» και «Ο συνολικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει αναθεωρηθεί κατόπιν ελέγχου των δεδομένων». Θεμιτό, βεβαίως, και τα δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο πάντα χρήζουν αναθεώρησης σε κάθε απογραφική εργασία. Επίσης, αυτό δεν συμβαίνει αποκλειστικά τις Τρίτες, απλά οι υπόλοιπες ημέρες τις εβδομάδας, όταν έχουν προσαρμογές, έχουν πολύ μικρές, σχεδόν αμελητέες.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπηρεσίες του ΕΟΔΥ έχουν εισέλθει σε ένα κύκλο εβδομαδιαίων αναθεωρήσεων των δεδομένων που ολοκληρώνεται κάθε Τρίτη (πλην έκτακτων αλλά μικρών ενδιάμεσων αναθεωρήσεων). Όμως, δεν αποδίδουν τα αναθεωρημένα δεδομένα στις μέρες κατά τις οποίες εμφανίζονται. Έτσι οι Τρίτες συγκεντρώνουν το 21% του επιδημιολογικού φορτίου του μήνα, 8% μεγαλύτερο από το ημερολογιακό τους βάρος. Οι δε μεθοδολογικές προσαρμογές αποτελούν τη μισή από την πρόσθετη βαρύτητα που αποδίδεται στις Τρίτες, περίπου 4% των ανακοινωμένων τον Ιούλιο κρουσμάτων.

Η ανάγκη για την συνεχή αναθεώρηση των κρουσμάτων, τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων του πεδίου, είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Ο τρόπος όμως με τον οποίο γίνεται δημιουργεί δύο προβλήματα. Πρώτον, είναι δύσκολο έτσι να εντοπιστούν πραγματικές διακυμάνσεις στη μέρα της εβδομάδας (day of the week effect) καθώς αυτές καλύπτονται από το θόρυβο των μη αποδιδόμενων προσαρμογών. Για παράδειγμα, με καθαρά δεδομένα, θα μπορούσαμε να έχουμε ακριβέστερη εικόνα της αποτελεσματικότητας των απαιτήσεων για self-test σε συγκεκριμένους κλάδους εργαζομένων σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Αλλά δεν έχουμε καθαρά δεδομένα. Δεύτερον, και πιο ουσιαστικό, εάν ακόμη και ένα παιδί δημοτικού μπορεί μία τυχαία Τρίτη να δει ότι δεν «βγαίνει» η άθροιση όπως είδαμε παραπάνω, έστω και κατά λάθος γιατί έπεσε μία εφημερίδα στα χέρια του, τότε τίθεται εν αμφιβόλω η όλη καταγραφική άσκηση.

My burning desire started on Sunday

Give me your heart and I’ll love you till Tuesday

Love you till Tuesday, David Bowie, 1967

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News