ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AI, Drones και 3D Printers στο Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο ν/σ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες

AI, Drones και 3D Printers στο Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο ν/σ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες

Τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, 3D εκτυπώσεις και drones για την παράδοση δεμάτων. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις τεχνολογίες που ετοιμάζεται να εισάγει στη δημόσια διοίκηση το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το προτεινόμενο νομοσχέδιο καλύπτεται το υφιστάμενο ρυθμιστικό κενό όσον αφορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ασφαλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις, πιστές στη λογική της ελάχιστης ρυθμιστικής παρέμβασης και με πλήρη επίγνωση της δυναμικής φύσης των νέων τεχνολογιών, αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης των βασικότερων πτυχών των τελευταίων, ακολουθώντας σε ορισμένα σημεία επιτυχή παραδείγματα του εξωτερικού. 

Ακόμη στην εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ενωσιακών υποχρεώσεων της χώρας καθώς και ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω απλούστευση του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Ειδικότερα, στο νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις για κάθε τεχνολογία: 

Τεχνητή νοημοσύνη

 • Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων να ενημερώνουν σχετικά με τη χρήση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης: 
  α) τους εργαζόμενους, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη λήψη εργοδοτικών αποφάσεων και 
  β) τους καταναλωτές, όταν τέτοιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση προφίλ καταναλωτή
 • Θέσπιση υποχρέωσης των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για τήρηση μητρώου εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και πολιτικής δεοντολογικής χρήσης δεδομένων

Κυβερνοασφάλεια

 • Θωράκιση του δημόσιου τομέα έναντι κυβερνοεπιθέσεων μέσω της δημιουργίας νέων οργανωτικών σχημάτων (Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας, Εθνικό Κέντρο Συντονισμού για την Κυβερνοασφάλεια) και θεσμικών ρόλων (ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε κάθε φορέα της Κεντρικής Κυβέρνησης)

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

 • Θέσπιση υποχρέωσης των κρίσιμων υποδομών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σχετικά με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων και να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής.

Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού

 • Θεσμοθέτηση του ψηφιακού εργαλείου των «έξυπνων συμβολαίων», ρύθμιση των ζητημάτων του κύρους, της ισχύος και της δεσμευτικότητας αυτών, με στόχο να αποτελέσουν μέσο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των αντισυμβαλλομένων ιδιωτών στην ασφάλεια των συναλλαγών 

Τρισδιάστατες Εκτυπώσεις

 • Αποκρυστάλλωση του πλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης (κατασκευαστής, μεσάζοντες, διανομείς) ιδίως μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου πλαισίου για την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Χρήση Drones για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

 • Θέσπιση ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους αποστολής

Ενίσχυση απλούστευσης στο Δημόσιο 

Ακόμη στο Β’ μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενίσχυση της απλούστευσης στο δημόσιο τομέα όπως: 

 • Κατάργηση Μητρώου Αρρένων, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Κέντρου Διαλειτουργικότητας για την άντληση και επαλήθευση των κρίσιμων στοιχείων
 • Διατάξεις που θεμελιώνουν το ΜΙΤΟΣ (δηλαδή το σύστημα με το οποίο το Δημόσιο καταγράφει τις διαδικασίες του)
 • Νομοθετείται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομιάς 

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News