Business & Finance Παρασκευή 25/06/2021, 07:46
ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ, Η ACCENTURE ΑΠΑΝΤΑ

5G: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει στη ζωή μας;

Ποιος κλάδος θα δει τα μεγαλύτερα οφέλη;

5G: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που θα φέρει στη ζωή μας;

Η Accenture παρουσίασε τον Ιούλιο του 2020 για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη μελέτη για το 5G με τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G». Με τη μετάβαση στο 5G, η ασύρματη συνδεσιμότητα θα είναι ταχύτερη, εξαιρετικά αξιόπιστη και θα προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα, γεγονός το οποίο ανοίγει διάπλατα το δρόμο για καινοτόμες εφαρμογές που θα αλλάξουν ριζικά το ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας στη ζωή των ανθρώπων.

Για να ηγηθούν σε αυτήν τη διαδρομή, οι επιχειρήσεις -ανεξαρτήτως κλάδου- θα πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα για την επερχόμενη εποχή του 5G, λαμβάνοντας σειρά σημαντικών αποφάσεων σε θέματα όπως: βιωσιμότητας επενδύσεων, προτεραιοποίησης πιθανών εφαρμογών της τεχνολογίας, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών. Οφείλουν λοιπόν να εισέλθουν και να πλοηγηθούν σε έναν κόσμο αυξημένης λειτουργικής πολυπλοκότητας, αξιολογώντας τόσο τις αναμενόμενες αποδόσεις όσο και το κόστος των σχετικών επενδύσεων. Η σωστή προσέγγιση -και μάλιστα, οι στρατηγικές συνεργασίες- θα παίξουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Με βάση τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καθορίσουν αρχικά το όραμά τους για την εποχή του 5G και στη συνέχεια να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση και πλήρη ανάπτυξή του.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή έρευνα που απαντήθηκε από 245 εταιρείες σε 13 διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν >30% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολώντας ~275.000 εργαζομένους. Συγκεκριμένα, το επίπεδο γνώσης των ελληνικών εταιρειών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 5G, είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ τα στελέχη τους αναγνωρίζουν ότι η εν λόγω τεχνολογία έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η μελέτη αποκάλυψε παράλληλα μια σχετική αβεβαιότητα για το 5G, καθώς μόνο ορισμένες επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα πιστεύουν στην παροχή δραματικά βελτιωμένων ταχυτήτων που υπόσχεται το 5G.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν γενικά ότι οι εφαρμογές 5G θα μεταμορφώσουν σημαντικά την καθημερινότητά μας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (έως το 2025), καθώς επίσης ότι η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως IoT, AI και Robotics θα επηρεάσει άμεσα τις περισσότερες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, 51% των εταιρειών εκτιμούν ότι το αρχικό κόστος επένδυσης θα είναι το κύριο εμπόδιο για την υιοθέτηση του 5G. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τρόπους για να διασφαλίσουν την απόδοση των επενδύσεών τους (ROI). Τέλος, όσον αφορά τις προκλήσεις, ορισμένες εταιρείες υπογραμμίζουν την ανησυχία τους σε θέματα ασφαλείας ως πιθανό τροχοπέδη για την υιοθέτηση του 5G.

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, αξιοποιώντας τη δύναμη των οικοσυστημάτων και την υποστήριξη κατάλληλων συνεργατών. Συγκεκριμένα, πολλές εταιρείες στην έρευνα τόνισαν τον κεντρικό ρόλο του οικοσυστήματος, με 57% των εταιρειών να θεωρεί ότι οι συνεργασίες εντός του κλάδου τους για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5G θα είναι επωφελείς για όλους τους συμμετέχοντες. Πρόσθετα, το 82% των εταιρειών δήλωσαν ότι χρειάζονται υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες προκειμένου να αντιληφθούν και να οραματιστούν πιθανές εφαρμογές και υλοποιήσεις του 5G στις επιχειρήσεις και τους κλάδους τους.

Η μελέτη παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του 5G σε 13 συνολικά κλάδους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε επιλεγμένους κλάδους -ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα, όπως τηλεπικοινωνίες/ΜΜΕ, βιομηχανία X.0, ενέργεια, αγροτικός τομέας, δημόσιο και τουρισμός. Για αυτούς τους τομείς, πραγματοποιήσαμε μια επιπλέον ανάλυση σχετικά με τις κυριότερες εφαρμογές και οφέλη που αναμένεται να επιφέρει το 5G. Οι κλάδοι αυτοί επιλέχθησαν καθώς έχουν έναν κεντρικό ρόλο στην ελληνική οικονομία (~50% του ΑΕΠ), συμπεριλαμβάνουν έναν αριθμό εξαιρετικά ανταγωνιστικών εταιρειών, ενώ παράλληλα μπορούν να προσφέρουν μια ιδιαίτερη δυναμική για την Ελλάδα λόγω της μοναδικότητάς τους και της ψηφιακής τους ωριμότητας.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το οικονομετρικό μοντέλο της Accenture Research εκτιμά ότι η υιοθέτηση του 5G στην Ελλάδα θα αυξήσει κατά $4,18 δισ. το ΑΕΠ (+1,2%) στο χρονικό διάστημα 2022-2028, ενώ σε περίπτωση συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να αγγίξει τα $6,27 δις. Εστιάζοντας στην απασχόληση, το 5G αναμένεται να δημιουργήσει 31.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας έως το 2028, ενώ σε περίπτωση συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να φτάσει τις 46.000 νέες θέσεις. Συνεπώς, όπως και σε άλλες χώρες, το 5G μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία 5G θα είναι σε θέση όχι μόνο να εξελίξει τις υπάρχουσες επικοινωνίες, αλλά και να επιτρέψει καινοτόμες εφαρμογές και πρωτοποριακά επιχειρηματικά μοντέλα με αποτέλεσμα τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και σημαντική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ.

Μπορείτε να υποβάλετε και εσείς τις ερωτήσεις σας στην Accenture εδώ. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News