Business & Finance Παρασκευή 5/04/2024, 07:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΒΙ: Κατά 43% αυξήθηκαν οι αιτήσεις για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το 2023

ΟΒΙ: Κατά 43% αυξήθηκαν οι αιτήσεις για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το 2023

Οι αιτήσεις τις οποίες παρέλαβε ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το 2023, σημείωσαν αύξηση κατά 43%  σε σχέση με το 2022, ενώ αύξηση 70% είχε σημειωθεί και το 2022 σε σχέση με το 2021. 

Όπως σημειώνει ο ΟΒΙ, απαντώντας σε άρθρο του Δρ. Δημήτρη Κουζέλη, που αναφερόταν στα χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονται οι νέες αιτήσεις για ευρωπαϊκή πατέντα στη χώρα μας, ο οργανισμός ενεργεί  προς την κατεύθυνση της τόνωσης του ενδιαφέροντος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. «Αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς προσπάθειας αλλά και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει προς τον καταθέτη / δικαιούχο,  είναι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που δέχεται ο ΟΒΙ (ως γραφείο παραλαβής) για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας τα τελευταία χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η απάντηση του ΟΒΙ 

Στις 3/4/2024  φιλοξενήθηκε στην ιστοσελίδα σας άρθρο με τίτλο «Σε διαρκή υποχώρηση οι ευρωπαϊκές αιτήσεις για πατέντα από την Ελλάδα».

Το  άρθρο αναφέρεται  στον αριθμό αιτήσεων προεχόμενων από την Ελλάδα για απόκτηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Εκεί, ανάμεσα σε υποκειμενικές και αντικειμενικές διαπιστώσεις σχετικά με τις καινοτομικές επιδόσεις των Ελλήνων και των ελληνικών επιχειρήσεων,  αναφέρεται  ατυχώς ότι ο  Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)  δήθεν «υπολειτουργεί» και ότι τάχα «αρκείται στον ρόλο  παρατηρητή του προβλήματος και όχι ηγέτη στην εξεύρεση λύσης». 

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο  Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι ο αρμόδιος φορέας στη χώρα μας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με εθνικούς τίτλους, όπως το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, το Βιομηχανικό Σχέδιο και το Εμπορικό Σήμα. 

Επίσης, λειτουργεί μεταξύ άλλων, ως γραφείο παραλαβής  αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο.

2022 & 2023: Ρεκόρ αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με περισσότερες από 1.000 αιτήσεις 

Στο πεδίο των αιτήσεων για Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, από το 2019 μέχρι σήμερα καταγράφεται αύξηση της τάξης του 85%  με αποκορύφωμα το 2022 με 1088 αιτήσεις όταν οι αντίστοιχος αριθμός το 2019 ήταν 589. Παράλληλα, πολύ σημαντική αύξηση σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στις αιτήσεις για Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που προέχονται από τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και από τις ελληνικές εταιρείες και τις κοινοπραξίες εγχώριων εταιρειών. Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να μην συνδυαστούν με τη συνεχή εξωστρέφεια του Οργανισμού και με την ποιότητα των Ελληνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Επιπλέον, σε πολύ υψηλά νούμερα καταγράφονται και οι χορηγήσεις Εθνικών Εμπορικών Σημάτων τα οποία ξεπερνούν τα 6.000 ετησίως. Σημειώνεται ότι το 2022, όταν ο ΟΒΙ απέκτησε την αρμοδιότητα τήρησης του μητρώου εμπορικών σημάτων, οι ανεξέταστες αιτήσεις ξεπερνούσαν τις 3000. Σήμερα, με αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων, ο χρόνος χορήγησης του σήματος έχει μειωθεί από μερικούς μήνες σε μερικές ημέρες.

Τα ανωτέρω ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα δείχνουν ότι ο Οργανισμός όχι μόνον «δεν «υπολειτουργεί» αλλά αντίθετα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Παράλληλα με την συνεχή αλληλεπίδραση με τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, προωθεί εντατικά την ανάγκη προστασίας των επιτευγμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Το γεγονός δε ότι όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται από έναν φορέα με επιστημονικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης το οποίο όμως βαίνει μειούμενο,  δίνει στα αποτελέσματα αυτά μια προστιθέμενη αξία.

2023: Αύξηση των αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατά 43%  σε σχέση με το 2022

Αναφορικά τώρα με το καθαυτό ζήτημα που πραγματεύεται το άρθρο: Οι παραληφθείσες (από τον ΟΒΙ ως γραφείο παραλαβής) αιτήσεις για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας το 2023, σημείωσαν αύξηση κατά 43%  σε σχέση με το 2022, αφού το 2022 παρέλαβε 100 και το 2023 παρέλαβε 143. Επίσης η αύξηση σε σχέση με το 2021 (κατά τη διάρκεια του οποίου παρέλαβε 84 αιτήσεις), ήταν της τάξεως του 70%. Περαιτέρω για Ευρωπαϊκό  Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι  αυτονόητο ότι η υποβολή ή μη αίτησης για απόκτησή του, είναι θέμα επιχειρηματικής /  στρατηγικής απόφασης της κάθε εταιρείας όπως και κάθε τι που άπτεται της ελεύθερης αγοράς. Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΒΙ  ενεργεί  προς την κατεύθυνση της τόνωσης του ενδιαφέροντος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς προσπάθειας αλλά και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει προς τον καταθέτη / δικαιούχο,  είναι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που δέχεται ο ΟΒΙ (ως γραφείο παραλαβής) για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας τα τελευταία χρόνια. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον νόμο 4864/2021/Α’ 237/άρθρο 89 περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τον οποίο μια επιχείρηση, δικαιούχος διεθνώς αναγνωρισμένου Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, απαλλάσσεται από τον φόρο επί των κερδών που προκύπτουν από τις πωλήσεις προϊόντων  που παρήχθησαν με χρήση της συγκεκριμένης ευρεσιτεχνίας, για τρεις συνεχόμενες χρήσεις με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει τις δαπάνες που έχει κάνει για την υλοποίησή της.

Επιπροσθέτως, ενημερώνουμε ότι από το εν εξελίξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (αυτοτελή υπηρεσία του ΟΒΙ),  σε ένα χρόνο από τώρα αποφοιτά η πρώτη σειρά Πιστοποιημένων Συμβούλων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίξουν τις Ελληνικές αιτήσεις για Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Τέλος, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα για  οικονομική στήριξη στην καταχώριση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) τους υπό μορφή κουπονιών Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) μέσα από το ταμείο επιχορηγήσεων (Ideas Powered for Business SME Fund του EUIPO). Το κουπόνι που αφορά τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), προβλέπει ποσοστό επιστροφής 75%, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.500€, για το τέλος Έκθεσης προέρευνας και τα τέλη προστασίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Προβλέπεται επίσης ποσοστό επιστροφής 50% με μέγιστο ποσό 2.000€ που αφορά νομικά έξοδα για Ευρωπαϊκές αιτήσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η παραπάνω δυνατότητα χρηματοδότησης προβάλλεται σταθερά από τον ΟΒΙ τόσο μέσω χορηγούμενων αναρτήσεων όσο και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ανά την Ελλάδα.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News