Business & Finance Τετάρτη 14/02/2024, 07:49 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο επένδυσης 30 εκατ. ευρώ στην τηλεϊατρική

Τι προβλέπει το σχέδιο επένδυσης 30 εκατ. ευρώ στην τηλεϊατρική

Μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), ενός έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, στο πλαίσιο του πρώτου εργαστηρίου συμμετοχικού σχεδιασμού CoDesign Lab, με θέμα την Ψηφιακή Υγεία και τις Ψηφιακές Θεραπείες, αναμένεται να δημιουργηθούν 345 σταθμοί Τηλεϊατρικής μέσα στα επόμενα 2 χρόνια ενισχύοντας σημαντικά την ιατρική παρακολούθηση των πολιτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.  

Να σημειωθεί ότι 2η ΔΥΠΕ αποτέλεσε την πρώτη Υγειονομική Περιφέρεια, όπου αναπτύχθηκαν Σταθμοί Τηλεϊατρικής και η υλοποίηση τώρα αφορά στην επέκταση και στις υπόλοιπες ΥΠΕ της χώρας. Στο Δίκτυο της 2ης ΔΥΠΕ συμμετέχουν 57 νησιά, με 66 Σταθμούς Ιατρού -Ασθενούς (ΣΤΙΑ) και  19 Σταθμούς Ιατρού- Συμβούλου (ΣΤΙΣ).

Με την ολοκλήρωση του έργου μέχρι το 2023, αναμένεται να δημιουργηθούν 305 νέοι Σταθμοί Ιατρού -Ασθενούς, 35 νέοι σταθμοί Ιατρού-Συμβούλου, 5 Εκπαιδευτικοί Σταθμοί, 3 νέα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου και 1 Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, προβλέπεται να παρασχεθούν 500 Ταμπλέτες (tablets) ιατρών.

Στο πλαίσιο της Tηλεϊατρικής θα αξιοποιηθούν δυνατότητες, όπως τηλε-εφημερία σε βασικές ειδικότητες για την ορθολογικότερη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, δυνατότητα τηλε-διάγνωσης και ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εισαγωγή στις ιατρικές/νοσηλευτικές σχολές, Ιατρικά πρωτόκολλα και οικονομικά κίνητρα για τους

«Η συμμετοχή των ασθενών και των οργανώσεών τους σε κάθε στάδιο της λήψης αποφάσεων για την υγεία αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Υγείας, ως βασικός παράγοντας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανθρωποκεντρικής διάστασης του ΕΣΥ. Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής,  βρίσκεται η ψηφιακή αναβάθμιση του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και πρότυπα. Η ψηφιακή υγεία παρέχει νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και εν γένει της παρακολούθησης και της διαχείρισης των θεμάτων που άπτονται της υγείας. Στη χώρα μας την περίοδο της πανδημίας τέθηκαν οι βάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, μια προσπάθεια που σήμερα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς», τόνισε η κ. Βιλδιρίδη.

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

Πέραν του προγράμματος Τηλεϊατρικής στη 2η ΔΥΠΕ, στη διάθεση των πολιτών βρίσκεται ήδη και η εφαρμογή για κινητές συσκευές «MyHealth», (είναι προσβάσιμη και μέσω του gov.gr), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μία σειρά ιατρικών δεδομένων, παραπεμπτικά, στοιχεία για νοσηλείες κλπ. «Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη δουλεύουμε διαρκώς πάνω σε αυτό, ώστε συνεχώς να προστίθενται νέες υπηρεσίες και προσβάσεις», τόνισε η κ. Βιλδιρίδη.

Επίσης έχει ολοκληρωθεί η δράση «Ηλεκτρονικό Ραντεβού» (eΡαντεβού), εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω του gov.gr. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια αφορά στην ένταξη του συστήματος και στα νοσοκομεία.

Προσεχή έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Η υλοποίηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας είναι μια οριζόντια δράση του υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται ήδη στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης. Θα δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας να παρακολουθούν και να έχουν πρόσβαση στον πλήρη ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι το τέλος του 2025.

Ψηφιακό Πρόγραμμα Φροντίδας Ογκολογικών Ασθενών

Έχουν ήδη καθοριστεί οι προδιαγραφές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να δοθεί η έγκριση. Θα περιλαμβάνει τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασματικών Νοσημάτων (ήδη έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση), στο οποίο θα συλλέγονται πληροφορίες για την παρακολούθηση των βασικών επιδημιολογικών δεικτών της νόσου, πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των θεραπευτικών μεθόδων, εφαρμογές για την έγκαιρη διάγνωση και τη στοχευμένη θεραπεία. Επίσης, θα παρέχει υποστήριξη των ασθενών με ηλεκτρονικές εφαρμογές (apps), ώστε να έχουν πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε βασικά στοιχεία του φακέλου τους, να διαχειρίζονται το πρόγραμμα της θεραπείας τους, να αναφέρουν συμπτώματα και παρενέργειες θεραπείας, να υποστηρίζονται στην αντιμετώπισή τους και να επικοινωνούν εύκολα με το γιατρό τους.

Ψηφιακή ετοιμότητα των νοσοκομείων

Έχουν προκηρυχθεί και προχωρούν διαγωνισμοί που αφορούν στην αναβάθμιση της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων. «Με τη δράση αυτή προσβλέπουμε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να έχουν τουλάχιστον ένα επίπεδο πληροφοριακού συστήματος. Μπορεί να μην επηρεάζει άμεσα τους πολίτες, παρόλα αυτά η όλη διαδικασία θα επιταχύνει και την παροχή πληροφορίας, φροντίδας και, γενικά, όλο το συντονισμό, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία».

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες που αφορούν σε οριζόντιες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού σε εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υγείας, όπως στις Υ.Π.Ε., την Ε.Κ.Α.Π.Υ., τον Ε.Ο.Φ. και το Ε.Κ.Α.Β.. Τέλος προβλέπεται η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης των πολιτών για τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. «Πρόκειται για ένα υποέργο που εντάχθηκε πρόσφατα, το οποίο στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών για όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όπου θα υπάρχουν οι αναμονές καθώς άλλες χρήσιμες πληροφορίες», εξήγησε η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας.

Εγκατάσταση συστημάτων RIS/PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων

Το εν λόγω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των απεικονιστικών εξετάσεων στον φάκελο υγείας του ασθενή και την αποθήκευσή τους σε κεντρικό αποθετήριο. Αφορά στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας και εκτιμάται ότι εντός του έτους θα έχει υλοποιηθεί πλήρως.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την κ. Βιλδιρίδη, οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση των παραπάνω είναι οι εξής:

•             Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, στα οποία ήδη λειτουργούν αποθετήρια δεδομένων, όπως στην ΗΔΙΚΑ, τον ΕΟΠΥΥ, σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στον ΕΟΔΥ, στα νοσοκομεία και στα διαγνωστικά κέντρα.

•             Επένδυση στη δευτερογενή επεξεργασία και στη συστηματική αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων για την υγεία.

•             Λήψη μέτρων για την ενίσχυση και διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών ιδίως αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων.

Διαβάστε επίσης: 

Δαπάνες Υγείας: Ξεκινά έλεγχος σε 9 ιδιαίτερα κοστοβόρες θεραπευτικές κατηγορίες

Επιπλέον 48 εκατ. ευρώ για επιδότηση εργασίας 4.000 ανέργων στον Δημόσιο Τομέα Υγείας

Φάρμακα: Με 850 εκατ. ευρώ ενισχύεται η δημόσια δαπάνη για τη διετία 2024-2025

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News