Business & Finance Τρίτη 24/01/2023, 10:36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Allianz Trade: Χαμηλή παγκόσμια ανάπτυξη το 2023 – Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Allianz Trade: Χαμηλή παγκόσμια ανάπτυξη το 2023 – Οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Η Allianz Trade, ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων, αναμένει η παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδυνθεί στο +1,4% το 2023 και να ανακάμψει στο +3,1% το 2024, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών. Οι προηγμένες οικονομίες θα καταγράψουν ρηχή ύφεση -0,1% το 2023 (μετά από ανάπτυξη +2,5% το 2022), ακολουθούμενη από ανάπτυξη κάτω από το δυναμικό τους στο +1,5% το 2024. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίζει τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση, ενώ η ανάκαμψη των ΗΠΑ περιορίζεται από ένα επιφυλακτικό μείγμα πολιτικής. Μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2023 στο +3,3% – κυρίως υποστηριζόμενη από το προσεκτικό άνοιγμα της Κίνας, ενώ οι περισσότερες άλλες αναδυόμενες χώρες είναι πιθανό να επιβραδυνθούν λόγω εξωτερικών και εσωτερικών προκλήσεων.

Η εξελισσόμενη πολιτική απάντηση στην τρέχουσα ενεργειακή και επισιτιστική κρίση θα διαμορφώσει τις προοπτικές για το 2023. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό φυσικού αερίου και τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τροφίμων θα επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά και τις επιχειρηματικές προοπτικές. Το αποτέλεσμα θα είναι μια συνεχώς διακοπτόμενη ανάπτυξη εξαιτίας των όλο και πιο εδραιωμένων αρνητικών επιπτώσεων της χαμηλής εμπιστοσύνης. Η Ευρώπη είναι το επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης και ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι πιο έντονες. Πιο συγκεκριμένα, το βάθος της κρίσης στο κόστος ζωής στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί από το πόσο χαμηλά θα πέσουν οι θερμοκρασίες αυτόν τον χειμώνα, πόσο καλά θα κρατήσει η αλληλεγγύη της ΕΕ και πόσο αποτελεσματικά οι εταιρείες θα μπορέσουν να απογαλακτιστούν από το ρωσικό αέριο ή να στραφούν σε λιγότερο ενεργοβόρες λύσεις. 

Το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να επιβραδύνεται καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα υποχωρεί παρά τη χαλάρωση των περιορισμών από την πλευρά του ανεφοδιασμού. Η υπερπροσφορά στον μεταποιητικό τομέα έχει επιδεινωθεί από το τρίτο τρίμηνο του 2022, ιδίως στην Ευρώπη. Οι νέες και οι εκκρεμείς παραγγελίες βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία το 2020. Ως εκ τούτου, ο μεταποιητικός τομέας αναμένεται να παραμείνει σε ύφεση το 2023 λόγω της χαμηλότερης ζήτησης, κυρίως για τις βιομηχανίες που βασίζονται στους καταναλωτές, καθώς και λόγω μιας πιο έντονης διαδικασίας απομάκρυνσης αποθεμάτων από τις εταιρείες σε τομείς όπου η υπερπροσφορά είναι υψηλότερη. Η μεγαλύτερη πτώση αναμένεται σε κυκλικούς τομείς όπως οι κατασκευές, τα καταναλωτικά αγαθά (ηλεκτρονικά, οικιακός εξοπλισμός κ.λπ.) και το λιανικό εμπόριο. Οι αλυσίδες εφοδιασμού συνεχίζουν να ομαλοποιούνται, υποστηριζόμενες από την επιβράδυνση της ζήτησης και το σταδιακό άνοιγμα της Κίνας.

Ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός βραχυπρόθεσμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με μέσο όρο 6,4% το 2023 πριν υποχωρήσει στο 3,9% το 2024. Τα επόμενα τρίμηνα ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παραμένει ισχυρός (παρά τις ισχυρές αποπληθωριστικές επιδράσεις βάσης το 2023), με τον πυρήνα του να παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για παράδειγμα, στην Ευρωζώνη, οι τιμές της ενέργειας εξηγούν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πληθωρισμού σε σύγκριση με σχεδόν το 50% το 2022. Στις προηγμένες οικονομίες, αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 4,7% το 2023 (από 7,4% το 2022). Οι συνεχιζόμενες μισθολογικές πιέσεις σε συνδυασμό με τις επίμονα υψηλές τιμές της ενέργειας και των τροφίμων θα διατηρήσουν τον πληθωρισμό στο 2,4% μέχρι τα τέλη του 2024, ειδικά στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός στις αναδυόμενες αγορές θα μειωθεί μόνο στο 8,5% (από 10,4% το 2022) και θα παραμείνει υψηλός στο 5,9% το 2024.

Επιχειρήσεις: Η τριάδα των κινδύνων (χρηματοδότηση, μισθοί και ύφεση) θα χτυπήσει το 2023

Ο συνδυασμός βραδύτερης ανάπτυξης, υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων έχει αυξήσει τους εταιρικούς κινδύνους, κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, των μηχανημάτων και εξοπλισμού, του λιανικού εμπορίου, του οικιακού εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας. Η ενεργειακή κρίση σημαίνει τεράστιο σοκ κερδοφορίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, το οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει. Τα δημοσιονομικά πακέτα που έχουν τεθεί στο τραπέζι των επιχειρήσεων μπορούν να βοηθήσουν στο να αποφευχθεί ένα ισχυρό κύμα αφερεγγυότητας λόγω απωλειών κερδοφορίας στους περισσότερους επηρεαζόμενους κλάδους (μέταλλα, χαρτί, μηχανήματα και εξοπλισμός, ξύλο, ορυχεία) αλλά δεν θα αντισταθμίσουν πλήρως τον πρόσθετο λογαριασμό ενέργειας. Με την αυξανόμενη αβεβαιότητα, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, η σταθερή ανάκαμψη μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα προσφέρει κάποιο μαξιλάρι για τα επόμενα δύσκολα τρίμηνα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα ανέκαμψε σταθερά μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022, με την Ελλάδα να βιώνει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανάκαμψης που καταγράφηκαν στην Ευρωζώνη μετά την πανδημία,. Ωστόσο, καθώς οι προοπτικές επιδεινώθηκαν, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 3ο τρίμηνο (-0,5% q/q). Η αυξημένη αβεβαιότητα και ο αυξανόμενος πληθωρισμός έχουν επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αναμένουμε ότι η ύφεση θα επιμείνει τα επόμενα τρίμηνα, με το πραγματικό ΑΕΠ να συρρικνώνεται ελαφρά το 2023   (-0,4%) και η ανάκαμψη θα συνεχιστεί από το 3ο τρίμηνο του 2023 και κατά τη διάρκεια όλου του 2024. Ειδικότερα, βλέπουμε την ιδιωτική κατανάλωση να υποφέρει τους επόμενους μήνες και το καθαρό εμπόριο να παρουσιάζει οπισθοδρόμηση καθώς η ζήτηση εξακολουθεί να είναι ασθενής.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News