ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Sunlight: Ρεκόρ στον κύκλο εργασιών και αύξηση EBITDA 26% το 2021

Sunlight: Ρεκόρ στον κύκλο εργασιών και αύξηση EBITDA 26% το 2021

Ενισχυμένα μεγέθη εμφάνισε ο όμιλος Sunlight τη χρήση του 2021 έναντι του 2020. Σε ενοποιημένο επίπεδο, η εταιρεία που δημιουργεί λύσεις παραγωγής ενέργειας, σε ετήσια βάση, ενίσχυσε κατά 54%, στα 272 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ που τροφοδοτείται από την άνοδο των παραγόμενων ποσοτήτων αλλά και των τιμών πώλησης.

Ως συνέπεια της ανοδικής πορείας του όγκου πωλήσεων, του κύκλου εργασιών και σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις του κόστους βασικών υλικών και ενέργειας, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 35,4%, σε 50,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή, σύμφωνα με την Sunlight, αποδίδεται και στην επίδραση στην κερδοφορία του προϊοντικού μείγματος, σε συνδυασμό με τους αυξημένους όγκους πωλήσεων βιομηχανικών μπαταριών μολύβδου για εφαρμογές έλξης (σημ.: χρησιμοποιούνται για βιομηχανική χρήση από φορτηγά οχήματα κτλ.) του ομίλου.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) της Sunlight το 2021 ενισχύθηκαν κατά 26%, σε 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (Εbit) αυξήθηκαν κατά 30%, σε 15,3 εκατ. ευρώ. Πριν από μερικές εβδομάδες, η γενική συνέλευση της Sunlight αποφάσισε, κατά πληροφορίες, τη διάθεση στο προσωπικό μέρους των καθαρών κερδών της ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Στην οικονομική της έκθεση για το 2021, η Sunlight αναφέρει ότι η ανάκαμψη του κλάδου βιομηχανικών μπαταριών μολύβδου για εφαρμογές έλξης και αποθήκευσης ενέργειας, που είχε ξεκινήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2020, συνεχίστηκε με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Κατά την περασμένη χρονιά, οι παραγωγικές μονάδες σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Βερόνα (Ιταλία) εμφάνισαν υψηλά επίπεδα απόδοσης, ενώ η νέα μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών στη Β. Καρολίνα των ΗΠA τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία.

Όσον αφορά την πρόοδο των νέων επενδύσεων, η Sunlight υλοποιεί το ερευνητικό έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας αξίας 105,26 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του εν λόγω project θα οδηγήσει στη δημιουργία της πρώτης βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα συσσωρευτών λιθίου, όπως και στην ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών λιθίου.

Επενδύσεις 450 εκατ. ευρώ

Η Sunlight υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 450 εκατ. ευρώ  με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στοιχείων μολύβδου-οξέος και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας συναρμολόγησης μπαταριών ιόντων λιθίου. Η επένδυση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια προερχόμενα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sunlight ύψους 70 εκατ. ευρώ με εισφορά νεών μετρητών από την μέτοχο Olympia Ltd. Επίσης, κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ προέρχονται από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό που έχει συναφθεί με ελληνικές τράπεζες «με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους». 

Πέραν των παραπάνω δύο πηγών χρηματοδότησης, η επένδυση ύψους 450 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί και από κεφάλαια του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου, η Sunlight υπέβαλε τον φάκελο αιτήματος χρηματοδότησης για το έργο της επέκτασης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, της προσθήκης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας) που είναι συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News