ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κτηματολόγιο: Έλληνες και Αμερικάνοι στην μάχη για τη ψηφιοποίηση

Ο διαγωνισμός του έργου ύψους €310 εκατ. προσέλκυσε 6 σχήματα

φωτ.: Intime News

Όλους τους μεγάλους παίκτες των τηλεπικοινωνιών προσέλκυσε ο διαγωνισμός για τη ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου που προκήρυξη η Κοινωνία της Πληροφορίας. Εκτός από τους τρεις τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, προσφορές κατέθεσαν κοινοπρακτικά μεγάλες εταιρείες όχι μόνο από τον κλάδο της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διεκδικητές του έργου προϋπολογισμού 309,87 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν :

-τον ΟΤΕ

-την Wind Hellas σε κοινοπραξία με την αμερικανική Iron Mountain

-τη Vodafone κοινοπρακτικά με τις εταιρείες Geoanalysis, Q&R και Cosmos Business Systems

-την Globitel μαζί με τις Μυτιληναίος και Master

-την Intrasoft με την Profile και

-τη Unisystems με την Onex.

Από τις υποψηφιότητες ξεχωρίζει αυτή της αμερικανικής Iron Mountain, η οποία έχει αποφασίσει να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά όπου κεφάλαια της τάξεως των 4 εκατ. ευρώ,  εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε ψηφιακά έργα. Η Iron Mountain εξειδικεύεται στη ψηφιοποίηση αρχείων, την ασφαλή καταστροφή εγγράφων και τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων. Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021, η εταιρεία εμφανίζει κύκλο εργασιών 6 εκατ. ευρώ, ebitda 1,7 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 752,3 χιλ. ευρώ.

Σε αυτή την κατηγορία έργων ανήκει η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου. Αποτελώντας συμφωνία-πλαίσιο, διάρκειας τριών ετών, υποδιαιρείται σε 5 τμήματα στα οποία ομαδοποιούνται τα υποθηκοφυλακεία των 13 Περιφερειών της χώρας. Το έργο αποτελεί πυλώνα της ψηφιοποίησης του κράτους, καθώς θα επιτρέψει, σε χρονικό ορίζοντα τριετίας, τη ψηφιοποίηση συνολικά περίπου 600 εκατ. σελίδων του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών των 13 Περιφερειών. Θα ψηφιοποιηθεί το σύνολο των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, και θα υλοποιηθούν ηλεκτρονικές εφαρμογές και Πληροφοριακό Συστημα στο οποίο θα διατηρείται το ψηφιακό αρχείο.  Για το σκοπό εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περισσότεροι από 150 ειδικοί σαρωτές βιβλίων (book scanners), με τον ανάδοχο να προβλέπεται ότι θα εξασφαλίσει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού αποθήκευσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα, που θα δημιουργηθεί, θα είναι δυνατόν, μέσω web services (αυτοματοποιημένες κλήσεις), να αξιοποιείται από άλλα πληροφοριακά συστήματα της Κτηματολόγιο (π.χ. Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου – ΣΠΕΚ). Επίσης, σε αυτό θα έχουν πρόσβαση  όλοι οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κτλ).

Από τα 309,87 εκατ. ευρώ, ποσό 71,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στο δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση του φυσικού́ αντικειμένου (δηλ. οι προς σάρωση και καταχώριση σελίδες-έγγραφα). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά τμήμα. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο ανά τμήμα, δηλαδή́ συνολικά με 5 από τα έξι υποψήφια σχήματα. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.

Διαβάστε επίσης: 

Διαγωνισμός 310 εκατ. ευρώ για τη ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακείων

Κτηματολόγιο: Δύο χρόνια νωρίτερα με τον νέο νόμο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News