Business & Finance Τρίτη 30/03/2021, 18:48
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CNL Capital: Στα ίδια επίπεδα με ένα χρόνο πριν τα έσοδα του 2020 

Φωτ. intimenews

 

Παρά το γεγονός ότι το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρη κι εξαιρετικά απαιτητική χρονιά για τη CNL Capital, εντούτοις η εταιρεία όχι μόνο συνέχισε με προσεκτικά βήματα την επενδυτική της δραστηριότητα, αλλά και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το υφιστάμενο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, με αποτέλεσμα τα έσοδά της να παραμείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019, ανερχόμενα σε 1.065.639 ευρώ.

Αν και ξεκίνησε με πολύ καλούς οιωνούς, δεδομένης της δυναμικής που είχε αναπτύξει η εταιρεία από το 2019, η δυναμική αυτή ανακόπηκε από τη σφοδρότητα του χτυπήματος της πανδημίας στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

Η CNL Capital, διαβλέποντας ήδη από το ξεκίνημα της πανδημίας το αντίκτυπο που αυτή θα έχει στην οικονομική δραστηριότητα, προχώρησε σε πολλαπλασιασμό των προβλέψεων για μελλοντική αθέτηση υποχρεώσεων εκδοτών ομολογιακών δανείων. Λόγω αυτών των προβλέψεων, και παρά το γεγονός πως η εταιρεία παρέμεινε λειτουργικά κερδοφόρα σε όλη τη διάρκεια του έτους, η χρήση του 2020 κατέληξε με ζημίες ύψους 138.529 ευρώ, ήτοι -0,1816 ευρώ ανά μετοχή, έναντι κερδών 0,8160 ευρώ ανά μετοχή το 2019.

Το 2020, η CNL Capital επένδυσε το συνολικό ποσό των 9,22 εκατ. ευρώ καλύπτοντας 16 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 31.12.2020, η εταιρεία κατείχε στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της 24 ομολογιακά δάνεια συνολικής αξίας μετά τόκων και προβλέψεων 5,23 εκατ. ευρώ. 

Η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε 10,41 ευρώ.
Παρά το τρίτο ισχυρό κύμα της πανδημίας το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η CNL Capital προσβλέπει σε ένα θετικό 2021. Κατά το δεύτερο και το τρίτο κύμα της πανδημίας, οι εταιρείες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Εταιρείας έχουν επιδείξει πολύ ικανοποιητική συναλλακτική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να μην έχει χρειαστεί να ληφθούν σημαντικές επιπλέον προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο.

Επίσης, από την αρχή του 2021 έχουν συμβατικά συμφωνηθεί 6 νέα ομολογιακά δάνεια συνολικού ποσού ευρώ 3,3 εκατ. ευρώ, μεγέθη που προδιαθέτουν για μια επενδυτική δραστηριότητα που θα προσομοιάζει περισσότερο σε εκείνη του 2019 παρά του 2020.

Τέλος, η σχεδιαζόμενη στρατηγική συνεργασία της διαχειρίστριας εταιρείας της CNL Capital, CNL ΑΕΔΟΕΕ, με τον όμιλο Qualco, η οποία δρομολογείται για το β΄ τρίμηνο του 2021, αναμένεται πως θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της CNL Capital τα επόμενα χρόνια.

Όπως σχολίασε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αντανακλαστικά και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε η CNL Capital σε μια αναπάντεχα δύσκολη χρονιά για την ελληνική και παγκόσμια οικονομία. Οι ζημίες της Εταιρείας για το σύνολο της χρήσης 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που εμφάνισε κατά το πρώτο εξάμηνο. Συνεπώς, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ήταν κερδοφόρο για τη CNL Capital, κάτι που θεωρούμε ως μια ισχυρή ένδειξη ταχείας ανάκαμψης. Προχωράμε προσηλωμένοι στη συνέχιση αυτής της πορείας».

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Νίκος Χλωρός συμπλήρωσε: «Το 2020 απέδειξε την αξιοπιστία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εταιρειών στις οποίες έχουμε επενδύσει. Έχοντας ήδη το βλέμμα μας στο τέλος της πανδημίας, σχεδιάζουμε ενεργά τα επόμενα βήματα της CNL Capital που θα διευρύνουν τις δυνατότητες της να υποστηρίζει έμπρακτα αυτές τις εταιρείες και πολλές άλλες που το αξίζουν».

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News