ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντοπισμός πυρκαγιών μέσων τεσσάρων μικροδορυφόρων

Εντοπισμός πυρκαγιών μέσων τεσσάρων μικροδορυφόρων

Μέσω μικροδορυφόρων θερμικής απεικόνισης, οι οποίοι μετρούν τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει ένα αντικείμενο, θα εποπτεύεται, ενδεχομένως ακόμη και από το καλοκαίρι του 2025, η ελληνική επικράτεια για τον εντοπισμό πιθανών εστιών πυρκαγιάς.

Με την πρόληψη να είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η εταιρεία Ororatech, από κοινού με ελληνικές εταιρείες, θα υλοποιήσει μια συστοιχία τεσσάρων δορυφόρων θερμικής απεικόνισης, όπως και ένα επίγειο σύστημα διαχείρισης δεδομένων. Η εταιρεία, με έδρα το Μόναχο, επικράτησε στον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ∆ιαστήματος για την υποστήριξη του Εθνικού ∆ιαστημικού Προγράμματος ∆ορυφόρων, του οποίου ηγείται το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαστήματος. Το έργο 20 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ∆ιαστήματος, που θα καθοδηγούν το υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαστήματος. Είναι ένα από τα δύο έργα του Εθνικού Προγράμματος Μικρών ∆ορυφόρων. Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ραντάρ μικροδορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης, το οποίο συμβασιοποιήθηκε χθες με ανάδοχο την εταιρεία Open Cosmos.

Πώς, όμως, οι μικροδορυφόροι θερμικής απεικόνισης θα συμβάλουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα; H Ororatech, μια spin-off του Πολυτεχνείου του Μονάχου, έχει αναπτύξει δορυφορική τεχνολογία που παρέχει πληροφορίες για δασικές πυρκαγιές σε κρατικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οπως έχει αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τόμας Γρούμπλα, η ξηρασία και η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλούν πυρκαγιές που εξαφανίζουν, κάθε χρόνο, δάση με συνολική επιφάνεια όσο το μέγεθος της Ινδίας. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων με την ακριβή θερμοκρασία του εδάφους είναι καταλυτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ετσι, η τεχνολογία της εταιρείας επιτρέπει τον εντοπισμό κάθε είδους θερμικού γεγονότος στο έδαφος και την επεξεργασία, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, των σχετικών δεδομένων. Παράλληλα, μέσω της χρήσης ιστορικών δεδομένων καθιστά δυνατή την εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας πυρκαγιάς και την πρόβλεψη της εξάπλωσής της.

Η επιτήρηση της ελληνικής επικράτειας θα πραγματοποιείται μέσω δορυφόρων μεγέθους όσο ένα κουτί παπουτσιών που θα κατασκευάσει η Ororatech. Οι δορυφόροι αυτοί θα επικεντρώνονται στην Ελλάδα, με τις ελληνικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να τους στρέφουν στο πιθανό σημείο ενδιαφέροντος. Τα δορυφορικά αυτά δεδομένα θα αποστέλλονται στον επίγειο σταθμό που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα (σε ση- μείο που πρόκειται να επιλεγεί). Μια ειδική, δηλαδή, υποδομή της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι μια ευμεγέθης κεραία. Την πληροφορία που θα συλλέγουν οι δορυφόροι και περιλαμβάνει την τρέχουσα θερμοκρασία της γης –εν προκειμένω της ελληνικής επικράτειας– θα αναλύει το λογισμικό της Ororatech. Αυτό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι σε θέση, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, να συνθέσει το «προφίλ» μιας πυρκαγιάς, στέλνοντας τα δεδομένα στις ελληνικές αρχές (Πολιτική Προστασία κ.τ.λ.). Κατά πληροφορίες ενδέχεται από το τρέχον καλοκαίρι τα δεδομένα που λαμβάνουν οι δορυφόροι, τους οποίους έχει ήδη σε τροχιά η εταιρεία, να αξιοποιούνται σε πιλοτικό στάδιο από τις ελληνικές αρχές.

Η Ororatech δρομολογεί την υλοποίηση κόμβου στην Ελλάδα που θα φιλοξενεί τις επιχειρησιακές λειτουργίες της στην Αθήνα, όπως και τους διαστημικούς αισθητήρες της. Η εταιρεία συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την ανάπτυξη αλγορίθμων προϊόντων δεδομένων, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ανάπτυξη διαστημικών αισθητήρων και υπηρεσιών βαθμονόμησης (ρύθμισης), με τη Satways για τη διαλειτουργικότητα του προϊόντος και με την εταιρεία Attisat για την κατασκευή του επίγειου σταθμού στην Ελλάδα.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News