Business & Finance Τετάρτη 20/03/2024, 17:02
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

AVE: «Ναι» σε ΑΜΚ και μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε ονομαστικές

AVE: «Ναι» σε ΑΜΚ και μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε ονομαστικές

Το πράσινο φως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε ονομαστικές έδωσε η AVE στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερ σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η εταιρεία «AVE Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 20η Μαρτίου 2024 και ώρα 10.00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 142.002.843 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 155.154.947 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 91,52%.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν και αποδέχθηκαν την από 23.02.2024 Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 § 1 του ν. 4548/2018 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 (3) του Κανονισμού του Χ.Α. και αποφάσισαν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.000.000,00 €, με έκδοση 3.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 2,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (2,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων. Συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 7.031.912,12 €. Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφάσισαν την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα θέματα που αφορούν στην εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος, καθώς και τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι, ομόφωνα και παμψηφεί, ενέκριναν τη μετατροπή 17.142.856 προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου
Σειράς Ε’ σε 17.142.856 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου, με σχέση μετατροπής 1:1. Η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται κατόπιν άσκησης του σχετικού
δικαιώματός τους από τους προνομιούχους μετόχους της Εταιρείας. Συνεπεία της μετατροπής αυτής, οι κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ανέρχονται πλέον σε
175.797.803. Σε συνέχεια της ανωτέρω μετατροπής, οι μέτοχοι αποφάσισαν, ομόφωνα και παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(iii) Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δε συζητήθηκαν άλλα θέματα και δεν πραγματοποιήθηκαν λοιπές ανακοινώσεις. 

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που
ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News