ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύσταση νέας εταιρείας: Πότε έρχονται τα πρότυπα καταστατικά μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης

Σύσταση νέας εταιρείας: Πότε έρχονται τα πρότυπα καταστατικά μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης

Από την 1η Μαρτίου 2024 θα είναι σταδιακά διαθέσιμα τα νέα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τη σύσταση διαφόρων τύπων επιχείρησης. Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκρέκα. Τα πρότυπα καταστατικά θα είναι διαθέσιμα για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e- ΥΜΣ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

  • Από την 1η Μαρτίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ανώνυμη Εταιρεία, την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, την Ετερόρρυθμη Εταιρεία και την Ομόρρυθμη Εταιρεία.
  •  Από την 1η Μαΐου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Αστική Εταιρεία, την Κοινοπραξία, και την Ετερόρρυθμη κατά μετοχές Εταιρεία. 
  • Από την 1η Ιουλίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Αστικό Συνεταιρισμό, την Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας και την Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών. 
  • Από την 1η Οκτωβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και τον Συνεταιρισμό Εργαζομένων. 
  • Από την 1η Δεκεμβρίου 2024 θα είναι διαθέσιμα τα πρότυπα καταστατικά και τα πρότυπα καταστατικά με πρόσθετο περιεχόμενο για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία και τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού.

Σημειώνεται ότι πρότυπο καταστατικό είναι το καταστατικό το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που διέπει κάθε εταιρική μορφή και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία τους από άλλες της ίδιας νομικής μορφής.

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο είναι το πρότυπο καταστατικό στο οποίο προστίθενται προαιρετικά επιπλέον άρθρα, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Διαβάστε επίσης:

Κίνητρα για δηµιουργία µεγαλύτερων επιχειρήσεων

Το στοίχημα της αλλαγής παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία

Επιχειρήσεις: Οι «μικροί» αρνούνται να… μεγαλώσουν

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News