Business & Finance Παρασκευή 19/01/2024, 13:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Νέα επωνυμία και επιστροφή κεφαλαίου 2,2 ευρώ ανά μετοχή

Alpha Αστικά Ακίνητα: Νέα επωνυμία και επιστροφή κεφαλαίου 2,2 ευρώ ανά μετοχή

Την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε Alpha Real Estate Services ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, σηματοδοτώντας την αποκλειστική ενασχόληση της εταιρείας με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης  ακινήτων. Παράλληλα, αποφασίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους.

«Έχοντας συμπληρώσει περισσότερα από 80 χρόνια λειτουργίας και έχοντας οικοδομήσει ένα υψηλής ποιότητας  πελατολόγιο, η θυγατρική του Ομίλου Alpha Bank ενισχύει την εξωστρέφειά της, προκειμένου να αξιοποιήσει τις  ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αναπτυσσόμενη αγορά ακινήτων και να διευρύνει την πελατειακή της βάση», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services κ. Γιάννης Γκάνος ανέφερε ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν υλοποιηθεί σημαντικές ενέργειες στο πλαίσιο του  μετασχηματισμού της εταιρείας, καταδεικνύοντας την προσήλωση και τη δέσμευσή της στην ολοκλήρωση όλων  των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι των Μετόχων της.

Ειδικότερα, η Alpha Real Estate Services:
• απέκτησε τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων της AREMI και ολοκλήρωσε  την απρόσκοπτη λειτουργική ενσωμάτωσή της,
• έχει ήδη μεταβιβάσει 10 από τα 24 ακίνητά της στο πλαίσιο της συναλλαγής “Skyline”, ενώ για τα  υπόλοιπα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταβίβασή τους εντός των επόμενων μηνών, αφού  ολοκληρωθούν οι εκ του νόμου διατυπώσεις,
• στα πλαίσια του εξορθολογισμού των σχετικών δεικτών αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων που απασχολεί, αναπροσάρμοσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση ως προς το μέγεθος των ιδίων  κεφαλαίων προβαίνοντας σε διανομή μερίσματος ποσού €47.880.000, δηλαδή €3,42 μέρισμα (μικτό  ποσό) ανά μετοχή, κατά το 2022 και ποσού €3.640.000, δηλαδή €0,26 μέρισμα (μικτό ποσό) ανά μετοχή,  κατά το 2023.

Όσον αφορά στη μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας, ο κ. Γκάνος υπογράμμισε ότι «η αλλαγή γίνεται με αφορμή  τον μετασχηματισμό της Alpha Real Estate Services και την εστίαση της δραστηριότητάς της σε εταιρεία με  αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων». Επισήμανε ακόμα  ότι με τη νέα επωνυμία η Alpha Real Estate Services «ενδυναμώνει και διευρύνει την αναγνωρισιμότητά της και τα  εχέγγυα αξιοπιστίας για να προσελκύσει επιπλέον πελάτες και από το εξωτερικό, όπου το brand Alpha είναι  συνώνυμο της εγκυρότητας και εξασφάλισης στη συναλλαγή».

Επιστροφή κεφαλαίου

Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης της Alpha Real Estate Services για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά €30.800.000 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής  στο ποσό του €1,95 από €4,15, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους,  ποσού €2,20 ανά μετοχή.

Στο πλαίσιο αυτό:
• ως ημερομηνία αποκοπής (δηλαδή, ως ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της εταιρείας θα  διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου  με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού €2,20 ανά μετοχή) ορίστηκε η Τρίτη 26 Μαρτίου 2024,
• ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων της επιστροφής κεφαλαίου (δηλαδή, ως ημερομηνία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρείας αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι της επιστροφής μετρητών) ορίστηκε η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024,
• ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Τρίτη 2 Απριλίου 2024.

Θετικές προοπτικές για τον κλάδο ακίνητης περιουσίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services αποτίμησε θετικά την πορεία της αγοράς ακινήτων. «Η  αυξητική τάση των δεικτών ακινήτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριμήνων, καθώς και τα βασικά  μακροοικονομικά μεγέθη σηματοδοτούν ότι η αγορά ακινήτων παραμένει στο ανοδικό τμήμα του οικονομικού  κύκλου», σχολίασε και πρόσθεσε: «Οι δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος, το οικονομικό κλίμα, η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό κλάδο, ακόμη και οι επιβραδυνόμενοι αλλά θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικοδομικής  δραστηριότητας αποδεικνύουν ότι η ζήτηση είναι σταθερή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Γκάνος στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σχολιάζοντας ότι «η εξέλιξη αυτή  δίνει σημαντική επιπλέον πεποίθηση ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, και κατ’ επέκταση της  ελληνικής αγοράς ακινήτων, είναι θετικές και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για την προσέλκυση 
μακροπρόθεσμων επενδυτών». Όπως τόνισε, «η Alpha Real Estate Services προσβλέπει και στοχεύει στην ακόμα μεγαλύτερη εδραίωσή της ως ένας εκ των μεγαλύτερων φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, έχοντας ως επενδυτική στρατηγική τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των κεφαλαίων της  καθοδηγούμενη από τις θεμελιώδεις αρχές της, όπως η επιχειρηματική αριστεία, η υψηλή ποιότητα και η  αξιοπιστία, για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – πελάτες, προμηθευτές, υπάλληλοι κ.λπ.».

Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate Services σημείωσε ότι οι ξένες επενδύσεις στην  ελληνική αγορά ακινήτων κατά το 2023, ιδίως των κατοικιών, συνέχισαν να έχουν θετική τάση μετά το  ιστορικό υψηλό που κατέγραψαν το 2022, το πρόγραμμα Golden Visa ανέκτησε ρυθμό, τα εμπορικά ακίνητα 
προσέλκυσαν 40% περισσότερες εισροές ξένων κεφαλαίων σε ετήσια βάση (περίπου 1,65 δισ. ευρώ), μαζί  με 400 εκατ. ευρώ ελληνικού κεφαλαίου ΑΕΕΑΠ, ενώ ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ ισχυροποιείται με μεγάλες  επενδύσεις σε ακίνητα και έργα υποδομής.

«Ακτινογραφώντας» τις προοπτικές της αγοράς ανά τομέα ακινήτων, ο κ. Γκάνος εκτίμησε ότι:

• στην αγορά γραφείων η ζήτηση παραμένει ισχυρή, τα ενοίκια παρουσιάζουν θετικές προοπτικές και οι  αποδόσεις θα μπορούσαν να συμπιεστούν περαιτέρω, δεδομένης της ανεπαρκούς προσφοράς  σύγχρονων γραφείων και εφόσον αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού,
• στο λιανεμπόριο οι προοπτικές του κλάδου είναι θετικές, λόγω της ανάκαμψης της οικονομικής  δραστηριότητας και του ακμάζοντος τουριστικού τομέα,
• στη βιομηχανία και τα logistics αναμένεται να συνεχιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της περιορισμένης προσφοράς σύγχρονων μονάδων και του αναβαθμισμένου ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου  μεταφόρτωσης,
• στον τομέα της φιλοξενίας θα συνεχιστεί η τουριστική και επενδυτική ζήτηση, ενώ το απόθεμα των  ξενοδοχείων και οι υποδομές του κλάδου επεκτείνονται και αναβαθμίζονται,
• στα οικιστικά ακίνητα, παράλληλα με τη σταδιακά αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, η αγορά προσελκύει ξένα  κεφάλαια και εξακολουθεί να αποτιμάται σε έκπτωση έναντι των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αγορών. Ως  εκ τούτου, οι τιμές και τα ενοίκια αναμένεται να διατηρήσουν ανοδική τάση.

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News