Business & Finance Τετάρτη 30/08/2023, 16:12
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ για την οικονομία εν όψει της ΔΕΘ

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ για την οικονομία εν όψει της ΔΕΘ

Τις προτάσεις του για την ελληνική οικονομία, με πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την επίσημη εργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενόψει της 87ης ΔΕΘ. Το ΕΒΕΑ ζητά την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και πολιτικές που οδηγούν στην επίτευξη λογικών πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να μην υπονομευθεί η σταθερή πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που κατέθεσε το ΕΒΕΑ, η ελληνική οικονομία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια εξαιρετική ανθεκτικότητα απέναντι σε διεθνείς κρίσεις, ενώ οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα παραμένουν θετικές, καθώς η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ευνοεί την προώθηση νέων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Κρίσιμο ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι, σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, η διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, με ταυτόχρονη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας.

Όπως τονίζει η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, «η οικοδόμηση μιας βιώσιμα αναπτυσσόμενης, παραγωγικά ισχυρής και δημοσιονομικά υγιούς οικονομίας αποτελεί τον νέο εθνικό στόχο. Έναν στόχο που μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματική διακυβέρνηση, αποφασιστικότητα και συλλογική προσπάθεια.

Τώρα είναι η ώρα να διασφαλιστεί η θετική δυναμική που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκπροσωπώντας τις 120.000 επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ενδυνάμωσης και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ως αξιόπιστος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης». 

Οι προτάσεις

Προσήλωση στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων, ο στόχος για επίτευξη λελογισμένων πρωτογενών πλεονασμάτων είναι κρίσιμης σημασίας.

 Ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Ταχεία έναρξη των επόμενων δράσεων του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, για τον κλάδο του τουρισμού, αλλά και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην καινοτομία.
 • Συνέχιση και επιτάχυνση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις στους τομείς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
 • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, με περαιτέρω λειτουργικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών επιχειρηματικών μονάδων.
 • Συστηματική ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τις δυνατότητες αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ και παροχή τεχνικής βοήθειας, ώστε να καταρτίσουν επενδυτικά σχέδια και προτάσεις.
  • Ενίσχυση των πόρων που διατίθενται στα τρέχοντα προγράμματα για Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια, Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης και Κεφάλαια Κίνησης.
  • Αξιοποίηση της πλατφόρμας “Know Your Customer” για τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και στα δανειακά προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στόχος είναι η διεύρυνση της περιμέτρου των χρηματοδοτήσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Ειδική καμπάνια ενημέρωσης και διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων με τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και των τοπικών Επιμελητηρίων.
 • Συνεργασία των φορέων της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος για τη διαμόρφωση όρων χρηματοδότησης οι οποίοι ανταποκρίνονται στα δεδομένα της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και Κέντρων Ικανοτήτων.
 • Αξιοποίηση πόρων της ΚΑΠ για τη στήριξη της μικρομεσαίας πρωτογενούς παραγωγής, με στόχο να διατηρηθεί ο πληθυσμός στην επαρχία και να προστατευθεί αποτελεσματικότερα το περιβάλλον.
 • Τήρηση των όρων υγιούς ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας.

Φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον

 • Συνέχιση των θετικών παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τα μεσαία εισοδήματα. Στον βαθμό που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, θα πρέπει να δρομολογηθούν:
  • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος,
  • Περαιτέρω μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων.
  • Σταδιακή μείωση της έμμεσης φορολογίας ανάλογα με την πορεία περιορισμού της φοροδιαφυγής.
  • Επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ.
  • Αναμόρφωση των τεκμηρίων διαβίωσης. 
 • Υπεραπόσβεση σε επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ενέργειας.
 • Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Απλούστευση των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά τους στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
  • Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού φορολογικών και τελωνιακών αρχών.
  • Διεξαγωγή στοχευμένων και αποτελεσματικών ελέγχων.
  • Παροχή κινήτρων που ενισχύουν τη φορολογική συμμόρφωση.
  • Γενικευμένη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ψηφιακών ελέγχων και διασταυρώσεων.
  • Επέκταση πληρωμής μέσω POS σε όλες τις κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.
  • Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ.
  • Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής και τιμολόγιο.
 • Καταπολέμηση του παραεμπορίου και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.   
 • Συνέχιση των θετικών παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση της εργασιακής νομοθεσίας και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας.
 • Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
 • Ολοκλήρωση του βασικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.
  • Ολοκλήρωση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, με ορίζοντα διετίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό́ και τις Υδατοκαλλιέργειες.
  • Θεσμοθέτηση τοπικών και ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καθορισμός ορίων οικισμών και πολεοδομική αναγνώριση του οδικού δικτύου.

Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε καίριους για τη βιώσιμη ανάπτυξη θεσμούς

 • Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, με ανάδειξη του τρίτου πυλώνα και παροχή κινήτρων για ιδιωτική αποταμίευση.
 • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες, ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και περιεχομένου, αποτελεσματικότερη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία και την κοινωνία, δημιουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων στην Περιφέρεια και συνεργασία με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
 • Επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης.
  • Λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων και θέσπιση προθεσμιών για υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος.
  • Εσωτερικός Έλεγχος για την επιτάχυνση της έκδοσης αποφάσεων.
  • Διεύρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.
  • Ορθολογική κατανομή των δικαστηρίων σε όλη την χώρα.
  • Ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών.
  • Εκπαίδευση των δικαστών σε νέες κατηγορίες εγκλημάτων και εταιρικών διενέξεων.
  • Κατάρτιση προσωπικού.
 • Βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας, με συνέχιση της αξιολόγησης, της κωδικοποίησης της νομοθεσίας.
 • Αναβάθμιση του συστήματος υγείας, με ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, εφαρμογή ψηφιακού φακέλου ασθενούς.
 • Αναθεώρηση του τρόπου κατάρτισης των προϋπολογισμών στον χώρο της υγείας και ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών. Επανεξέταση του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

Πολιτική για τη μεταποίηση

 • Υλοποίηση του κυβερνητικού στόχου για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο 15% του ΑΕΠ και των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 20% έως το 2030.
 • Στόχος η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μέσω της μείωσης του μέσου κόστους, αλλά κυρίως μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας τους.
 • Περαιτέρω αύξηση των δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των δικτύων διασύνδεσης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με τον κόσμο της παραγωγής και των επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη επενδύσεων, με μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών και αύξηση του ποσοστού για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
 • Διαμόρφωση κλαδικών πολιτικών, για την ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων.
 • Κίνητρα και εργαλεία για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, λύσεις και εφαρμογές, που θα επιτρέψουν το μετασχηματισμό των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε «έξυπνα» εργοστάσια.
 • Συνέχιση των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση του χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία, στην κατεύθυνση της προβλεψιμότητας, της βιωσιμότητας, της ενθάρρυνσης επενδύσεων και της δημιουργίας ανταγωνιστικού οφέλους για τις επιχειρήσεις.
 • Μετασχηματισμός όλων των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) της χώρας, χωρίς την ανάγκη συναίνεσης των εγκατεστημένων στις ΑΒΣ επιχειρήσεων και ιδιοκτητών γης.
 • Δημιουργία νέων, πράσινων και έξυπνων βιομηχανικών πάρκων με σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.
 • Στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας με στοχευμένα μέτρα στην κατεύθυνση της έρευνας, της ανάπτυξης και της κάλυψης λειτουργικών αναγκών του κράτους.

Επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης – καθαρή και φθηνότερη ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

 • Περαιτέρω επιτάχυνση της εισαγωγής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
  • Ταχύτερη προώθηση των αναγκαίων έργων στο ηλεκτρικό δίκτυο, με τη χρήση νέων εργαλείων αγοράς, όπως τα απευθείας διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και καταναλωτών.
  • προώθηση του σχεδιασμού και των διαδικασιών ανάπτυξης του υπεράκτιου αιολικού δυναμικού της χώρας, με πλωτά και σταθερά offshore πάρκα.
  • Διασφάλιση βιωσιμότητας και ρευστότητας του μηχανισμού χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.
  • Σχεδιασμός του συστήματος στήριξης των ΑΠΕ μετά τη μετάβαση στο target –model.
  • Σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την αντικατάσταση παλαιωμένου εξοπλισμού μονάδων ΑΠΕ.
 • Επιτάχυνση των έργων πράσινης ενεργειακής μετάβασης μέσω του REPower EU, για την αποθήκευση ενέργειας, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες, την ενεργειακή εξοικονόμηση σε επιχειρήσεις, τη δημιουργία πιλοτικών έργων υδρογόνου και βιομεθανίου.
 • Στήριξη σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με ελληνική προστιθέμενη αξία, για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.
 • Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων διασύνδεσης και αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρισμού της χώρας.
 • Ολοκλήρωση των έργων σε Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, κατασκευή των διασυνδέσεων με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου
 • Προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μετατραπεί η Ελλάδα σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας στην περιοχή.
 • Ψηφιοποίηση υποδομών και δικτύων, υιοθέτηση εργαλείων και έξυπνων συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την ενέργεια που καταναλώνουν.
 • Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα νοικοκυριά και στο δημόσιο τομέα.
 • Επιτάχυνση των προγραμμάτων για την παραγωγή, εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας στις επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα.
 • Εξασφάλιση ανταγωνιστικής αγοράς με επαρκή ρευστότητα, αποτελεσματική εποπτεία και χρηματοοικονομική ακεραιότητα και αξιοπιστία, που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Διατήρηση υφιστάμενων και εφαρμογή νέων μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους βιομηχανικών επιχειρήσεων.
 • Προστασία των καταναλωτών και αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας.

Ενίσχυση του συστήματος καινοτομίας

 • Μόνιμο Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας με συμπληρωματική χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για την πραγματοποίηση ερευνητικής δραστηριότητας.
 • Περισσότερη ευελιξία  για το ερευνητικό προσωπικό για να μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Παροχή κινήτρων, όπως συνυπολογισμός της ερευνητικής συνεργασίας με εταιρείες και της κατοχύρωσης και αξιοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της δημιουργίας spin-offs στην αξιολόγηση της εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και άρση ασυμβίβαστου.
 • Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων με απλοποίηση διαδικασιών για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης ερευνητικών προσπαθειών.    
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων όπως το «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και παροχή φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση του R&D στις επιχειρήσεις.
 • Υιοθέτηση λειτουργικών προδιαγραφών σε κάθε είδους προμήθειες, ώστε να υποστηριχθεί η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων από την πλευρά της προσφοράς.
 • Προώθηση της χρήσης ανοιχτών προτύπων και ανοικτών δεδομένων από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα.
 • Παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποστήριξης της νέας Ακαδημίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).
 • Δημιουργία Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Πανεπιστήμια τα οποία διαμεσολαβούν σε συνεργασίες ερευνητών με επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
 • Δημιουργία Κόμβων Καινοτομίας και περιφερειακών συνεργατικών σχηματισμών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
 • Ενίσχυση και εμπλουτισμός των θεσμικών παρεμβάσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων για νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες – περαιτέρω μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Στήριξη των εξαγωγών

 • Πλέγμα πολιτικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
  • Ειδικά σχεδιασμένα κίνητρα, χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί υποστήριξης για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής.
  • Σύνδεση μεταποιητικών ΜμΕ με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσω δικτύων και αλυσίδων αξίας.
  • Στοχευμένες δράσεις για την υποστήριξη της διεθνούς δικτύωσης των ΜμΕ και για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με φορείς υλοποίησης τα τοπικά Επιμελητήρια.
 • Στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των ελληνικών εξαγωγών, με διερεύνηση και αξιοποίηση νέων ευκαιριών σε υφιστάμενες αγορές, αλλά και επέκταση σε αναδυόμενες αγορές με αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης.
 • Αξιοποίηση του θεσμού των Γραφείων ΟΕΥ.
 • Άνοιγμα νέων Γραφείων ΟΕΥ σε αναδυόμενες αγορές. Πρόβλεψη υποχρεωτικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της αγοράς, για θέματα σύστασης ή αναδιάταξης Γραφείων ΟΕΥ.
 • Τροφοδότηση του κλάδου των ΟΕΥ μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των στελεχών και – αντίστοιχα – των υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
 • Αναβάθμιση του διοικητικού περιβάλλοντος για τις εξαγωγές.
 • Απλοποίηση των τελωνειακών και προ-τελωνειακών υπηρεσιών, καθώς και των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών, μείωση του διοικητικού κόστους.
 • Δημιουργία «Κέντρων Εξυπηρέτησης Εξαγωγέων» στα μεγάλα τελωνεία.
 • Δημιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άμεσο συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/ χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών.
 • Αξιοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των Επιμελητηρίων, ως βασικών πυλώνων στήριξης της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της υλοποίησης δράσεων δικτύωσης, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

 Πολιτική για τον Τουρισμό

Ο Τουρισμός αποτελεί μια βασική πηγή εσόδων για τη χώρα και είναι αδιαμφισβήτητο πως όσο αυξάνεται η ποιότητά του, τόσο θα αυξάνονται και τα έσοδά του.

Η ποιότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά κινείται σε συγκεκριμένο και προκαθορισμένο πλαίσιο στρατηγικής με:

 • Την αλματώδη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών τουρισμού (τουρισμός αναψυχής).
 • Την ανάπτυξη και προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών σε νέες μορφές τουρισμού (αγροτουρισμός, γαλάζιος τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, εκπαιδευτικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός).
 • Την αποτελεσματική υποστήριξη της στρατηγικής για τον τουρισμό και των σχετικών επενδύσεων, μέσω της διασφάλισης ύπαρξης του κατάλληλου, επαρκούς και πιστοποιημένου εργατικού δυναμικού.
 • Τη βιωσιμότητα του όλου τουριστικού μοντέλου, μέσω της ανάπτυξης των υποδομών και της αντίληψης από τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους της έννοιας της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της συνεισφοράς τους στη διατήρηση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων, προωθώντας τον υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό.

Συγκεκριμένα:

 • Υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελληνικό Τουρισμό 2030.   
 • Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με συστατικά στοιχεία τις Υποδομές, το εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, τις προδιαγραφές και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, απαιτεί πιστοποίηση από ανεξάρτητους τρίτους και διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. H νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το ESG (Environment, Social, Governance) περιλαμβάνει όλο το πλέγμα των τουριστικών επιχειρήσεων, και αφορά σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
 • Αύξηση του ποσού που διατίθεται σε τουριστικές επενδύσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου.
 • Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και αναβάθμισή του μέσω: πρόβλεψης προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας – πυρασφάλειας, ίδιες φορολογικές επιβαρύνσεις με τα ξενοδοχεία, διαχωρισμό ανάμεσα στον πολίτη, ο οποίος νοικιάζει βραχυχρόνια δεύτερο ακίνητο και τις εταιρείες που διαθέτουν εκατοντάδες ακίνητα, αυστηρό έλεγχο των παράνομων βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 • Απλούστευση της διαδικασίας απαλλαγής εποχικών επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για την περίοδο που τα ξενοδοχεία είναι κλειστά.
 • Ορθή εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού δημοτικών τελών για τα δωμάτια ξενοδοχείων.
 • Παροχή πολεοδομικών κινήτρων στα υφιστάμενα ξενοδοχεία, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να τις κάνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εξαίρεσης από το συντελεστή δόμησης ορισμένων κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων.
 • Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ανάδειξη νέων προϊόντων, νέων εμπειριών και προορισμών.
 • Στρατηγική προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού, ενίσχυση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε θεματικό τουρισμό.  
 • Δράσεις για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, του ορεινού τουρισμού, με αναβάθμιση εγκαταστάσεων και ανάπτυξη δικτύων μονοπατιών, του τουρισμού υγείας και ευεξίας.
 • Στρατηγική και διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για θεματικές μορφές τουρισμού όπως «city breaks», τουρισμό πολυτελείας, θαλάσσιο τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό.   
 • Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού, σε σύνδεση με τις πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα.
  • Ψηφιακός Γαστρονομικός Χάρτης, που συνδυάζει τις πολιτιστικές διαδρομές με τον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας γαστρονομικά αξιοθέατα και νέους προορισμούς, με πρέσβεις τα εμβληματικά τοπικά προϊόντα και τις τοπικές κουζίνες.
  • Δημιουργία κριτηρίων πιστοποίησης βιώσιμης γαστρονομίας, με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές, για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων πράσινης οικονομίας.
 • Προσβάσιμος – περιληπτικός τουρισμός.
  • Χάρτης προσβασιμότητας, που θα ενσωματώνει φιλικούς προορισμούς με δυνατότητες πρόσβασης για όλους. Ο χάρτης θα ενημερώνεται από τους ίδιους τους χρήστες, με ειδική διαδικασία «login & approve».
  • Δημιουργία ειδικής πιστοποίησης προσβασιμότητας για τουριστικές επιχειρήσεις και προορισμούς. Κατάρτιση σχετικών κριτηρίων και προτύπων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προσβασιμότητας.
  • Περιληπτικός τουρισμός, με καθιέρωση κινήτρων και κριτηρίων για τις υποδομές, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, αλλά και σε ευαίσθητες ομάδες, οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας.
 • Αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης.

Πολιτική για τον αγροδιατροφικό τομέα

 • Ουσιαστική υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, γύρω από την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, με έμφαση στην ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων (clusters).
 • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, που αυξάνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.
 • Διασφάλιση της ποιότητας και προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση πρακτικών νοθείας και εξαπάτησης των καταναλωτών.
 • Εφαρμογή συστημάτων καταγραφής της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων, σε όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή, μέχρι την μεταποίηση, την τυποποίηση και τη διάθεση στην κατανάλωση και διενέργεια συστηματικών ελέγχων.
 • Προώθηση διαδικασιών πιστοποίησης – με βάση πρότυπα ΠΟΠ και ΠΓΕ, πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης, πρότυπα βιολογικής παραγωγής – για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων.
 • Στήριξη του αγροτουρισμού και δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξή του, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

 • Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και σύνδεσή του με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση.  
 • Ενιαίο Σύστημα Ποιοτικών Προδιαγραφών Υλοποίησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με τα θεμελιώδη προαπαιτούμενα για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.   
 • Εφαρμογή συστήματος χρηματοδότησης βάσει αποτελεσμάτων.
 • Εκτεταμένες δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών, των αξιολογητών, των στελεχών, των υπευθύνων επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπευθύνων πρακτικής άσκησης.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση του συστήματος διάγνωσης των αναγκών σε επαγγέλματα και δεξιότητες, με ενεργό συμμετοχή των Επιμελητηρίων.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης με βάση τις ανάγκες ανά κλάδο της οικονομίας και ανά Περιφέρεια της χώρας.
 • Ενσωμάτωση στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων των προσόντων που αποκτώνται μέσω της άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και σύνδεση τους με επαγγελματικά δικαιώματα.  
 • Θέσπιση κινήτρων για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης.
 • Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού της Μαθητείας.
 • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους πτυχιούχους ΑΕΙ, με διετή επιδότηση της εργασίας τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση στην Περιφέρεια.
 • Πρόγραμμα επανένταξης ανέργων στελεχών, με επιδότηση της εργασίας τους σε επιχειρήσεις ως συμβούλων – μεντόρων για νέους εργαζόμενους και ασκούμενους.
 • Πρόβλεψη πλαισίου αυστηρών κυρώσεων για εργαζόμενους, οι οποίοι παρέχουν αδήλωτη εργασία σε επιχειρήσεις, ενώ λαμβάνουν ταυτόχρονα επιδόματα και παροχές ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία αφορούν αποκλειστικά την πλευρά των εργοδοτών. Πάντα υπό το πρίσμα επιδότησης της εργασίας, είναι σκόπιμο, η αντιμετώπιση της παραβατικότητας να επεκταθεί – αναλογικά, πάντα – και στην πλευρά των παράνομα εργαζομένων.  

Εκσυγχρονισμός του κράτους

 • Επιτάχυνση και εμβάθυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στην διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
  • Ψηφιοποίηση του 97% από το σύνολο των 4.500 διοικητικών διαδικασιών μέχρι το 2027.
  • Σύνδεση της ψηφιοποίησης των διοικητικών διαδικασιών με απλοποίηση και κατάργηση περιττών διαδικασιών.
  • Ψηφιοποίηση όλων των κρατικών αρχείων όπως Ασφαλιστικά Ταμεία, υποθηκοφυλακεία, δικαστήρια, πολεοδομίες, νοσοκομεία, κτηματολόγιο.
 • Διαρκής αξιολόγηση σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλο το δυναμικό της δημόσιας διοίκησης.
 • Θέσπιση συστήματος κινήτρων, μέσω του οποίου θα επιβραβεύονται η παραγωγικότητα και οι επιδόσεις των υπαλλήλων.  
  • Μόνιμο και διαρκές σύστημα εκπαίδευσης και επανακατάρτισης προσωπικού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση την αξιολόγηση και την εκτίμηση των αναγκών σε δεξιότητες.

Αναβάθμιση υποδομών

 • Επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αστικές αναπλάσεις σε Ελληνικό, Φαληρικό Όρμο, Κορυδαλλό, Βοτανικό – Λ. Αλεξάνδρας, ΧΡΩΠΕΙ.
 • Προώθηση των έργων για την επέκταση του ΜΕΤΡΟ στη Γραμμή 4 προς Μαρούσι και Εθνική Οδό, την επέκταση της Αττικής Οδού και του Προαστιακού, την επέκταση της Λ. Κύμης προς την Εθνική Οδό, την αναβάθμιση των λιμένων Λαυρίου και Ραφήνας.
 • Κατασκευή επεκτάσεων της Γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ από Αχαρνές έως Γλυφάδα.
 • Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
 • Επιτάχυνση της συμβασιοποίησης και εκτέλεση των έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) συνολικού κόστους επένδυσης περίπου 6,3 δισ. ευρώ, που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας.
 • Αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των ΣΔΙΤ για την ολοκλήρωση και τη δημιουργία νέων υποδομών σε κρίσιμους για την ανάπτυξη τομείς: μεταφορές, σύνδεση λιμένων με οδικά δίκτυα, σιδηροδρομικό δίκτυο, ολοκλήρωση ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων.
 • Πρόγραμμα αναβάθμισης των 13 περιφερειακών αερολιμένων προς συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139.

Στρατηγική για το περιβάλλον και τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής

 • Ανασχεδιασμός του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου πολιτικής προστασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στην ένταση και τη συχνότητα των φαινομένων που προκαλούνται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
 • Επένδυση στην προστασία των δασών από τις απειλές της κλιματικής κρίσης.
  • Υλοποίηση του προγράμματος έργων αναδάσωσης και πρόληψης, με φυτεύσεις ανθεκτικών ειδών.
  • Διάνοιξη δασικών δρόμων και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών.
  • Χρήση τεχνολογιών αιχμής για τη διαχείριση και την προστασία των δασών.
  • Αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για τον καθαρισμό των δασών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της βιομάζας των δασικών οικοσυστημάτων. Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σχεδιασμός έργων μέσω ΣΔΙΤ.
 • Διεκδίκηση για τη δημιουργία ειδικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών π.χ. υποδομές και δίκτυα μεταφορών, δίκτυα επικοινωνίας – ενόψει των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.
 • Αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων και κίνητρα για την ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας.
 • Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα με στόχο την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης.
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση του κινδύνου της ξηρασίας, με έμφαση στη διασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού και νερού άρδευσης.
 • Προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού και των πολεοδομικών κανόνων στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής νομοθεσίας, επίλυση του αδιεξόδου που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση και τις χρήσεις γης για επιχειρηματικές και παραγωγικές δραστηριότητες.

Απασχόληση και κοινωνική προστασία

 • Στήριξη της οικογένειας, με στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδότηση συγκεκριμένων, βασικών υπηρεσιών. 
 • Επέκταση του ωραρίου των σχολείων και παιδικών σταθμών, για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.
 • Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις για τη λειτουργία χώρων φύλαξης παιδιών – διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλαμβάνει και συστάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας και ειδικά την ενθάρρυνση εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και στο επιχειρείν, όπως η επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις γυναίκες – ελεύθερες επαγγελματίες.
 • Ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, με εφαρμογή καλών πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 • Επέκταση του θεσμού της υποστηριζόμενης απασχόλησης για τα Άτομα με Αναπηρία.
 • Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την κοινωνική στέγη – συνέχιση των προγραμμάτων προσιτής στέγης για νέους.
 • Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News