Επιμελητήρια

Ελλάδα 2.0: MoU για στενότερη συνεργασία Κυβέρνησης – Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου
BUSINESS & FINANCE

Στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο καλούνται ως συμβαλλόμενα μέρη να αξιοποιήσουν στο έπακρον την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις σε θέματα που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».