ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Ασφαλιστική: Ξεκινά πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό

Εθνική Ασφαλιστική: Ξεκινά πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό

Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης για το προσωπικό της ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική με στόχο την μείωση του αριθμού των 545 υπαλλήλων που εργάζονται στην εταιρεία. Η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή αιτήσεων ορίστηκε η 10η Απριλίου και θα διαρκέσει για ένα περίπου μήνα και συγκεκριμένα έως και τις 5 Μαίου, ενώ οι αποχωρήσεις θα έχουν άμεση ισχύ για όσους το επιλέξουν, δηλαδή από τις 31 Μαΐου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας με σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και σε όσους παρέχουν υπηρεσίες βάσει σύμβασης με έμμισθη εντολής δικηγόροι, εφόσον έχει συμπληρώσει: 

α) το 30ό έτος της ηλικίας του και

β) 7 πλήρη έτη υπηρεσίας στην εταιρεία.

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης για τους υπαλλήλους που θα συμμετάσχουν ορίστηκε στις 180.000 ευρώ (ελάχιστο τα 20.000 ευρώ) και προβλέπει βασική αποζημίωση, που θα υπολογιστεί βάσει της ηλικίας και των ετών  υπηρεσίας στην εταιρεία, ξεκινώντας από 10 μισθούς για τα κατώτατα χρόνια υπηρεσίας και τις νεότερες ηλικίες, ενώ θα φτάνει έως και τους 30 μισθούς για τους έχοντες υπηρεσία άνω των 35 ετών και βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών.

Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή των ασφαλιστικών εισφορών για 3 έτη, επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 20% επί του μικτού τακτικού μηναίου μισθού  πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Επιπλέον προβλέπει προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων ύψους 7.000 ως επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καθώς και πρόσθετη προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζημίωσης, εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι εμπίπτουν σε τουλάχιστον μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες  της εταιρείας.

– Εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στην Οργανωτική Δομή των Κεντρικών  Υπηρεσιακών Ενοτήτων της εταιρείας, αλλά απασχολούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητές,

– Εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Συντονιστικής Διεύθυνσης Πληροφορικής. 

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι στην λογική του προγράμματος, είναι το πιο σχετικό κοινό  για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής είναι κυρίως αυτό που ήδη βρίσκεται σε  πορεία συνταξιοδότησης ή/και έχει σημαντικό αριθμό ετών προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας στην εταιρεία και για αυτό προβλέπει προσαύξηση ηλικίας επί της βασικής αποζημίωσης κατά 30% για τις ηλικίες 50-54, κατά 20% για τις ηλικίες 55-59 και 15% για τις ηλικίες άνω των 60 ετών. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News