Business & Finance Κυριακή 26/03/2023, 09:23 ΜΑΡΙΑ-ΔΑΦΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ

Πειρατεία streaming: Ποια μέτρα λαμβάνει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πειρατεία streaming: Ποια μέτρα λαμβάνει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η πειρατεία, άλλως η προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ιδίως μέσω διαδικτύου, αποτελεί όχι μόνο εθνικό αλλά ενωσιακό και διεθνές φαινόμενο, η αντιμετώπιση του οποίου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι παραδεδεγμένες αυξητικές τάσεις της αποκαλούμενης «λερναίας ύδρας» δεν θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις συνεχόμενες προσπάθειες, εν προκειμένω εκ μέρους του Έλληνα νομοθέτη, για την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς το εθνικό μας δίκαιο προβλέπει σειρά αστικών, ποινικών, καθώς και διοικητικών κυρώσεων για τους παραβάτες.

Παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις στον οικείο τομέα, ο ΟΠΙ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προέβησαν ήδη από το 2017 στη θέσπιση ενός εξωδικαστικού μηχανισμού αντιμετώπισης της διαδικτυακής πειρατείας με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) μέσω της θέσπισης του άρθρου 66Ε στον Ν. 2121/1993.

Η εν λόγω ρύθμιση δεν έμεινε «στατική» αλλά αναδιαμορφώθηκε ριζικά τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξοπλίσει την ΕΔΠΠΙ τόσο με τη δυνατότητα έκδοσης δυναμικών αποφάσεων όσο και με την επέκταση της αρμοδιότητάς της αναφορικά με γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης που πρόκειται να μεταδοθούν ταυτόχρονα με τη διενέργειά τους (live blocking).

Υφίστανται τέσσερις διαδικασίες ενώπιον της ΕΔΠΠΙ, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο δικαιούχος αιτούμενος είτε την αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου είτε τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό.

Το έργο της ΕΔΠΠΙ υποστηρίζεται σε νομικής, τεχνικής και διοικητικής φύσεως επίπεδο από τα στελέχη του ΟΠΙ, ο οποίος σε αγαστή συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) -αναφορικά με τα live events-, επιδεικνύει σημαντικό έργο από το 2018 μέχρι και σήμερα, καθιστώντας έτσι το εθνικό μας σύστημα ως μοντέλο – πρότυπο και για άλλα ΚΜ της Ε.Ε..

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 116 αποφάσεις, κρίνοντας και επιβεβαιώνοντας τη μεγάλης κλίμακας προσβολή επί οπτικοακουστικών, μουσικών έργων, έργων του λόγου, καθώς και αθλητικών γεγονότων, διατάσσοντας συνακόλουθα τη διακοπή πρόσβασης σε εκατοντάδες παράνομες πηγές (domain names και ips).

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας νομοθέτης προέβλεψε όλα τα σχετικά εχέγγυα τόσο για την ταυτοποίηση – τεκμηρίωση του παράνομου περιεχομένου ή της επικείμενης μη αδειοδοτούμενης μετάδοσης, όσο και για την επίτευξη της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ αντικρουόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα ελάχιστα ΚM της ΕΕ που έχουν αξιοποιήσει πλήρως τα υφιστάμενα ενωσιακά νομοθετικά εργαλεία, ενώ έχει τεθεί εκτός της «Λίστας 301» που καταρτίζεται από τις ΗΠΑ (εκτός, δηλαδή, των χωρών που τίθενται υπό καθεστώς παρακολούθησης από άποψη σεβασμού δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ) και προτείνεται να παραμείνει και για το 2022.

Τέλος, ο ΟΠΙ παρακολουθεί στενά και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις σχετικές εξελίξεις ιδίως σε ενωσιακό επίπεδο, μεταφέροντας τη σχετική τεχνογνωσία και υποβάλλοντας προτάσεις για την περαιτέρω αναδιαμόρφωση του οικείου νομοθετικού πλαισίου. Τέλος, ο ΟΠΙ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), συμβάλλοντας στην παγκόσμια πρωτοβουλία του τελευταίου υπό τον τίτλο ‘WIPO ALERT’ να περιορίσει την εξέλιξη του φαινομένου της πειρατείας μέσω της αποτροπής τοποθέτησης διαφημιστικού περιεχομένου στις παράνομες πηγές, ώστε να συμβάλλει στην αποτροπή της οικονομικής ενίσχυσής τους.

* Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Διευθύντρια ΟΠΙ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News