ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Νικολά Σμιτ στο «MR»: Οι χαμηλοί μισθοί δεν αποτελούν διαβατήριο για την ανταγωνιστικότητα

Απαιτείται αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης

«Καμπανάκι» για την ανάγκη σωστά σχεδιασμένων προγραμμάτων ανάκαμψης από τα κράτη μέλη κρούει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης Νικολά Σμιτ μιλώντας στο Moneyreview. Δηλώνει ακόμη πως το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του Ταμείου θα πρέπει στην Ελλάδα να επενδυθούν στην πράσινη οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα ο Επίτροπος δηλώνει πως οι χαμηλοί μισθοί δεν αποτελούν εγγύηση για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Εκτιμά πως στο τέλος της πανδημίας η αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη θα είναι πολύ διαφορετική με την προ covid εποχή, όπου εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να βρουν την χρυσή τομή.

Η Ελλάδα μέχρι στιγμής κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να σταματήσει την ανεργία λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα μετά το τέλος της πανδημίας για την αγορά εργασίας; 

Τα κράτη μέλη εισήγαγαν γρήγορα τα προγράμματα εργασίας μικρής διάρκειας, με τα οποία διατήρησαν τις θέσεις εργασίας και προστατεύουν το εισόδημα, και αυτό μέχρι στιγμής έχει μειώσει τον αντίκτυπο στην ανεργία. Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ βάσει του SURE. Ωστόσο, ακόμη και με αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, η ανεργία παραμένει υψηλή στην Ελλάδα, ειδικά στους νέους. Πρέπει να εφαρμόσουμε γρήγορα τα σχέδια ανάκαμψης, να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να βοηθήσουμε τους τομείς που πλήττονται περισσότερο. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα και καλά εφαρμόσιμα, με χρήματα να επενδύονται με έξυπνο τρόπο όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον .Το 37% των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να δοθεί στην πράσινη οικονομία και το 20% στην ψηφιοποίησή της. Αλλά η κοινωνική διάσταση, όπως η επένδυση στην υγεία και την εκπαίδευση, πρέπει επίσης να ληφθεί πλήρως υπόψη. Πρώτα θα περάσουμε από μια περίοδο σταθεροποίησης και στη συνέχεια, ελπίζουμε ότι θα δούμε μείωση της ανεργίας το επόμενο έτος. Είναι ζωτικής σημασίας η Ελλάδα, και όλα τα κράτη μέλη, να επικεντρωθούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να επενδύσουν στην εξειδίκευση των εργαζομένων τους. Πέρυσι παρουσιάσαμε το Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και το Πρόγραμμα Υποστήριξης για την Απασχόληση των Νέων, δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της μετά την κρίση. Τα κονδύλια της Ε.Ε. μπορούν να βοηθήσουν στη στήριξη αυτών των προγραμμάτων. Στην Ελλάδα χορηγήθηκαν επιχορηγήσεις 15 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και άλλα 19 δισεκατομμύρια ευρώ από ταμεία συνοχής, συμπεριλαμβανομένων 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ESF+.

Οι συζητήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν φέτος. Πιστεύετε ότι είναι λάθος να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός αυτήν τη στιγμή; 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κατώτατοι μισθοί δεν συμβαδίζουν με τους μισθούς στην ΕΕ. Αυτό συνέβαλε στην αύξηση της φτώχειας στην εργασία και περιόρισε την ικανότητα των χαμηλόμισθων να αντιμετωπίσουν οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες. Το γεγονός είναι ότι η τρέχουσα κρίση πλήττει ιδιαίτερα τομείς με υψηλό μερίδιο εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, όπως το λιανικό εμπόριο και ο τουρισμός, και αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει πολύ περισσότερο  τους ευάλωτους εργαζόμενους. Έτσι καθίσταται  ακόμη πιο σημαντική η προστασία των χαμηλόμισθων. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο σημαντική κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά και απαραίτητη για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη από την κρίση. Υπάρχει όμως και ένα οικονομικό επιχείρημα. Οι χαμηλοί μισθοί δεν αποτελούν εγγύηση για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Αυτό που απαιτείται είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και ιδιαίτερα στις δεξιότητές του. Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία για τους Επαρκείς Ελάχιστους Μισθούς στην ΕΕ, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Πιστεύετε ότι η κρίση του Covid19 θα αλλάξει εντελώς την αγορά εργασίας στην Ευρώπη; Θα δούμε την τηλεργασία να είναι μόνιμη; Θα δούμε πιο ευέλικτη εργασία; 

Σίγουρα πιστεύω ότι η πανδημία COVID-19 θα έχει διαρκή επίδραση στην αγορά εργασίας. Η τηλεργασία έχει αυξηθεί μαζικά σε όλη την Ευρώπη λόγω της ανάγκης και οι άνθρωποι έπρεπε να προσαρμοστούν σε έναν νέο τρόπο εργασίας και αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους τους. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Μερικοί άνθρωποι χαιρετίζουν την ευκαιρία να εργαστούν εξ αποστάσεως, καθώς υπάρχουν πλεονεκτήματα στο να είσαι στο σπίτι, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις, δουλεύοντας με ευελιξία. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι αισθάνονται απομονωμένοι, και οι εταιρείες μπορούν επίσης να χάσουν τη δυναμική της ύπαρξης της ομάδας στο γραφείο. Η αλληλεπίδραση μεταξύ συναδέλφων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι η πανδημία έχει αποδείξει ότι μπορούμε να εργαστούμε πιο ευέλικτα, και μόλις τελειώσει η πανδημία, πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα μπορούν να βρουν τις βέλτιστες λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν και τα δύο μέρη.

Επιπλέον, στην Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα της μικρής βάσης εργαζομένων που με τη σειρά του δημιουργεί πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Τι θα μπορούσε να κάνει η χώρα για να το αλλάξει αυτό; Ποια κίνητρα θα μπορούσαν να υπάρξουν;

Σίγουρα η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησής της, το οποίο είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε.. Αυτό επίσης αναφέρεται σε ένα σημαντικό κενό απασχόλησης ανάμεσα στα δύο φύλα.Αυτοί είναι στόχοι που πρέπει να βελτιωθούν με τα κατάλληλα μέσα.

Σχεδιάζετε άλλα προγράμματα για τη διάσωση των θέσεων εργασίας από την κρίση του κορωνοϊού  σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Ως απάντηση στην κρίση, η Επιτροπή δημιούργησε το μεγαλύτερο πακέτο τόνωσης που χρηματοδοτήθηκε ποτέ μέσω του προϋπολογισμού της Ε.Ε.. Συνολικά 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση μιας Ευρώπης μετά την κρίση του COVID-19. Ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα γίνει πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική. Το επίκεντρο του NextGenerationEU είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του οποίου 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμα για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από χώρες της Ε.Ε.. Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης γρήγορα το πρόγραμμα της προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας (SURE) που λειτουργεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας, βοηθώντας τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματα βραχυπρόθεσμης εργασίας τους με συνολικά διαθέσιμα δάνεια 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρουσιάσαμε το πακέτο στήριξης για την απασχόληση των νέων το καλοκαίρι του 2020, το οποίο στοχεύει να δώσει στους νέους όλες τις πιθανές ευκαιρίες να αναπτυχθούν. Ενισχύει την ήδη επιτυχημένη Εγγύηση για τη Νεολαία, φέρνει μια σύγχρονη προσέγγιση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης επικεντρώνεται στις μαθητείες, οι οποίες είναι μια πολύ αποτελεσματική λύση τόσο για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας όσο και για τους εργοδότες που μπορούν να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς υπαλλήλους τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλα τα μέτρα που έχουμε ήδη παρουσιάσει για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να βοηθήσουν στην επανεκπαίδευση όσων ενδέχεται να χρειαστούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας μετά την κρίση.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News