ΕΡΓΟ 1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αναβαθμίζεται η πλατφόρμα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους

Τι αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δημήτρης Γιάντσης.

Φωτ. INTIME

Στη δημοπράτηση έργου, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση της πλατφόρμας της ειδικής γραμματείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους αναμένεται να προχωρήσει το προσεχές διάστημα η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων, μέσω της πλατφόρμας, υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), μέσω της μοντελοποίησης και προτυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Κύριος σκοπός του έργου αποτελεί η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΓΔΙΧ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις.

«Σήμερα η επιχειρησιακή λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ανομοιογένεια και ύπαρξη επικαλύψεων μεταξύ των υφιστάμενων λειτουργικών δομών της, που καθιστούν δυσχερή τη δυνατότητα οι εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις να γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφόρησης υψηλής ποιότητας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η πλήρης διοικητική και λειτουργική ολοκλήρωση, καθώς και η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα συστημάτων και οργανωτικών δομών, που θα πρέπει να συνοδεύονται κατ’ ελάχιστον από ενιαία οργανωτική δομή και απλουστευμένες διαδικασίες» σημειώνει στο «Moneyreview» ο Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Δημήτρης Γιάντσης. 

Αρχικά θα προβούμε σε μια καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ προς τις επιχειρήσεις, ενώ ακολούθως θα προχωρήσουμε σε έναν ανασχεδιασμό του οργανωτικού και επιχειρησιακού μοντέλου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΓΔΙΧ. Τέλος, με την μετάβαση σε ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας, θα παρέχουμε στις επιχειρήσεις εργαλεία βιωσιμότητας και εξειδικευμένη γνώση. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των δομών και λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για να μειωθούν περαιτέρω και πιο δραστικά, τα εμπόδια για την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης του παρόντος έργου θα ενισχυθεί η απαιτούμενη διαλειτουργικότητα της ΕΓΔΙΧ με άλλους φορείς του δημοσίου, προκειμένου οι δημόσιες συνολικά παρεχόμενες υπηρεσίες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην άσκηση της επιχειρηματικής δράσης να έχουν, μετά τις παρεμβάσεις, πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα και το ελάχιστο δυνατό κόστος συναλλαγής για τις επιχειρήσεις» προσθέτει.

Το έργο, όπως αναφέρουν από την ΚτΠ, εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

anavathmizetai-i-platforma-diacheirisis-idiotikoy-chreoys0

Έργα 1,7 δισ. ευρώ

Την παρούσα χρονική στιγμή η ΚτΠ διαχειρίζεται 146 συμβάσεις δημοσίων έργων, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, προϋπολογισμού περίπου 1.7 δισ. ευρώ, καθώς και δράσεις κρατικών ενισχύσεων προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ. Συνολικά λοιπόν ο προϋπολογισμός των έργων και δράσεων που διαχειρίζεται η εταιρία ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. 

Ο αριθμός αυτός το επόμενο διάστημα θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τα έργα της «Βίβλου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού» τα οποία πρόκειται να ανατεθούν στην ΚτΠ, καθώς και τα έργα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα οποία θα ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το ταμείο ανάκαμψης και μέρος των οποίων πρόκειται να υλοποιήσει η ΚτΠ ΑΕ. Παράλληλα, συνάπτονται καθημερινά σχεδόν, νέες προγραμματικές συμφωνίες με φορείς του Δημοσίου.

Επίσης, μέχρι τον Απρίλιο η ΚτΠ θα πρέπει να δημοπρατήσει περισσότερα από 20 έργα προϋπολογισμού περίπου 110 εκατ. ευρώ.  

Η λίστα των έργων

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα έργα που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν:

-τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού συμβουλίου του Κράτους και η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του (ΝΣΚ)

-Τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση με χρήση Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της λειτουργίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης (Gov ERP)

-το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

-τις υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων

-την υλοποίηση διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της πλατφόρμας GOV HUB

-την ψηφιοποίηση του αρχείου της  Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

-την οργανωτική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας

-Το σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας για την έγκαιρη και ακριβή πρόγνωση των έντονων καιρικών φαινομένων

-την αναμόρφωση συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών (ΤΚ) της χώρας για την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

-την ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)

τη ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

την αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους Government Cloud Next Gen

το ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης

την Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης

το ψηφιακό Μετασχηματισμό, την τηλεματική και το ενιαίο αυτόματο σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΟΣΕΘ)

Με στόχο ακόμη, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος προωθείται:

•             Η ψηφιακή εφαρμογή εκτιμητικής διαδικασίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

•             Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα 

•             Το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)

•             Το σύστημα ελέγχου Αλιείας

•             Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την Ναυτιλία.

•             Η επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου (e-ticketing) και ελέγχου εισόδου επισκεπτών (access control) αρχαιολογικών χώρων και μουσείων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News