Business & Finance Τρίτη 26/03/2024, 13:15
BUSINESS & FINANCE

Παπουτσάνης: Βελτιωμένα κέρδη κατά 36% – Μέρισμα 0,04 ευρώ

Παπουτσάνης: Βελτιωμένα κέρδη κατά 36% – Μέρισμα 0,04 ευρώ

Σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων κατά 36% κατέγραψε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,0 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 36%.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,04 ανά μετοχή.

Παπουτσάνης: Βελτιωμένα κέρδη κατά 36% – Μέρισμα 0,04 ευρώ-1

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε:

«Το 2023, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, εστιάσαμε με επιτυχία στην αξιοποίηση των ωφελειών από την ολοκλήρωση του 3ετούς επενδυτικού πλάνου, την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά λιανικής και την είσοδο στην αγορά οικιακής φροντίδας με ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες με πολυεθνικές και άλλες εταιρείες που διευρύνουν την πελατειακή βάση σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά το τρέχον έτος, παρά το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον διεθνώς, η σταθεροποίηση του κόστους παραγωγής, οι ενθαρρυντικές προοπτικές της εγχώριας αγοράς, οι νέες σημαντικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί, και βέβαια η δέσμευσή μας για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την αειφορία, την ποιότητα και την εξωστρέφεια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής μας πορείας όσον αφορά τον κύκλο εργασιών αλλά και των οικονομικών μας αποτελεσμάτων».

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

Κατά την χρήση 2023, μετά την κορύφωση των τιμών υλών και ενέργειας στο τέλος του 2022, σημειώθηκε σταδιακή εξομάλυνση αυτών, γεγονός που απεικονίζεται στο μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο βελτιώθηκε σημαντικά, από 24% για το σύνολο του 2022, σε 34% για το έτος 2023. Στη βελτίωση της μικτής κερδοφορίας συνεισφέρουν σημαντικά οι κατηγορίες επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά και σημειώνουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) επίσης παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κατά 27% σε
σχέση με το 2022, παρά την υστέρηση των πωλήσεων κατά 12%, και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ ή 15% επί του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 9,5 εκατ. Ευρώ ή 15% επί των
πωλήσεων της χρήσης, βελτιωμένα κατά 28%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,0 εκατ. ευρώ ή 8% επί του κύκλου εργασιών βελτιωμένα κατά 28%. Τέλος, τα
καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 36%.

Στη βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας συνετέλεσε η ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου της προηγούμενης τριετίας που έχει επιτύχει την
σημαντική μείωση του κόστους βιομηχανοποίησης, δίνοντας παράλληλα ώθηση στις προοπτικές ανάπτυξης του κύκλου εργασιών μέσω νέων συμφωνιών,
προσφέροντας ποιοτικά ανώτερα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη της Παπουτσάνης μέσα από σημαντικές συνεργασίες, καθώς
συνεπάγεται ικανή ελεύθερη δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Παπουτσάνης (50% κατά μέσο όρο, διαφοροποιημένη για κάθε παραγωγικό
τμήμα). Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του πρώτου τριμήνου 2024 ξεκίνησε συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία θα έχει αναπτυχθεί πλήρως
έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Ταυτόχρονα η Εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με άλλες πολυεθνικές, καθώς και μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο σαπώνων και καλλυντικών για την παραγωγή προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις της Παπουτσάνης.

Κύκλος εργασιών – πωλήσεις

Κατά το έτος 2023 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 62,3 εκατ. ευρώ (έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), ήτοι μειωμένος κατά
12%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στην Ελλάδα το 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 15%, χάρη στη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων και των πωλήσεων στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά. Στο
εξωτερικό διαπιστώνεται μείωση κατά 26% που προκύπτει κυρίως από τις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους λόγω αλλαγών στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο
και κατάργησεων από την πλευρά των πολυεθνικών-πελατών, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους και ανάλογης συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των
συγκεκριμένων προϊόντων. Στην κατηγορία των σαπωνωμαζών η μείωση οφείλεται στην ομαλοποίηση της ζήτησης μετά τις πολύ αυξημένες ανάγκες που
παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2022, ως απόρροια των καθυστερήσεων και των αυξημένων μεταφορικών από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο  εργασιών του 2023, επισημαίνεται ότι το 27% των συνολικών εσόδων
προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 17% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 40% από
παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων κινήθηκε ως εξής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 36% σε σύγκριση με το 2022, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από την πτώση της αγοράς
του αντισηπτικού (-48,6% σε αξία στο οργανωμένο λιανεμπόριο για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας
των επωνύμων προϊόντων ανέρχεται σε 53,4% και οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης καθώς και τη
θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ κερδίζουν ήδη σημαντικό μερίδιο
αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων μειώθηκαν κατά 32% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2022, με τις
πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων μας προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της εγχώριας αγοράς να αυξάνονται κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, καλύπτοντας μέρος της υποχώρησης των πωλήσεων στο εξωτερικό. Οι τελευταίες έρχονται να συγκριθούν με ένα υψηλό 2022 λόγω του τότε
ανοίγματος των επαγγελματικών ταξιδίων και της τουριστικής αγοράς, έπειτα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής περιορίστηκαν κατά 11%, τάση που οδηγείται από τις
πωλήσεις εξωτερικού. Στις αγορές του εξωτερικού, και κυρίως στην Ευρώπη, οι σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις του τελευταίου έτους οδήγησαν ορισμένες
πολυεθνικές-πελάτες σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και επαναξιολόγηση του προϊοντικού τους portfolio, με αποτέλεσμα την κατάργηση
συγκεκριμένων προϊόντων τους με χαμηλό περιθώριο κέρδους. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πολυεθνικές και άλλες μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
σαπώνων και καλλυντικών. Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2024 συμφωνία με νέα μεγάλη πολυεθνική εταιρεία είναι σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι, σε ετήσια
βάση, θα συνεισφέρει επιπλέον πωλήσεις περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται δε, ότι η συνεργασία αυτή έχει σημαντικές προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της πελάτες του εξωτερικού, το 2023 σημειώθηκε
μείωση κατά 32%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μη πώληση των βασικών (commodity) σαπωνομαζών που παράγονται στη ΝΑ Ασία. Κατά το 2022, η
Παπουτσάνης, αξιοποιώντας το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από Ασία, εξυπηρέτησε ένα μέρος των
συνολικών αναγκών της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής σε αντίστοιχες σαπωνόμαζες. Οι τιμές στο μεταφορικό κόστος και οι χρόνοι παράδοσης από
Ασία έχουν πλέον εξομαλυνθεί, ωστόσο η συγκεκριμένη συγκυρία επέτρεψε στην Παπουτσάνης να αναπτύξει αξιόλογες συνεργασίες με σημαντική δυναμική,
που εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα ενισχύσουν την κατηγορία.

Σχετικά με την κερδοφορία, στο σύνολο της Εταιρείας το EBITDA (adjusted) ως ποσοστό επί των πωλήσεων βελτιώνεται κατά 5% κυρίως λόγω της εξομάλυνσης
των τιμών υλών και ενέργειας και της βελτίωσης του παραγωγικού κόστους ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του επενδυτικού πλάνου. Στις κατηγορίες των
προϊόντων κινήθηκε ως εξής:

Στον πυλώνα των Επωνύμων προϊόντων παρουσιάζεται σημαντική βελτίωση κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες παρά την αυξημένη επένδυση σε προωθητικές
ενέργειες και διαφήμιση, η οποία οδήγησε σε ενίσχυση των μεριδίων και βελτίωση της θέσης των προϊόντων στα σημεία πώλησης και τελικά σε αύξηση
της κερδοφορίας τόσο σε απόλυτα νούμερα αλλά και περιθώρια, με το adjusted EBITDA επί των πωλήσεων να ανέρχεται στο 9% το 2023 έναντι 2% το 2022.

Στην προκειμένη περίπτωση βοηθά και η σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2022, που οδηγεί σε καλύτερο επιμερισμό των διαφόρων σταθερών
λειτουργικών δαπανών της κατηγορίας. Αυτή η τάση εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και κατά το 2024.

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει επίσης ο πυλώνας των Βιομηχανικών Πωλήσεων Σαπωνομαζών. Στην κατηγορία αυτή η όποια μεταβολή στις τιμές
των υλών μετακυλίεται στους πελάτες με χρονική όμως υστέρηση. Κατά το 2023 η εξομάλυνση των τιμών των υλών τελικά ευνόησε τα ποσοστά κερδοφορίας της
κατηγορίας σε συνδυασμό με την μείωση του παραγωγικού κόστους και ιδιαίτερα της μείωσης της τιμής της ενέργειας. Αντίθετα, κατά το 2022 τα
σχετικά περιθώρια επιβαρύνθηκαν αρκετά σε σχέση με τα ιστορικά της κατηγορίας, εκτός από την ενέργεια, και λόγω της σημαντικής συμμετοχής
βασικών (commodity) σαπωνομαζών στο μίγμα πωλήσεων οι οποίες σε σχέση με τις ειδικές σαπωνόμαζες έχουν μικρότερο περιθώριο κέρδους, όπως
αντικατοπτρίζεται και στο adjusted EBITDA επί των πωλήσεων, το οποίο το 2023 ανήλθε στο 20% έναντι 9% το 2022.

Τέλος, ικανοποιητική και βελτιωμένη είναι η κερδοφορία και στους δύο πυλώνες των Ξενοδοχειακών Προϊόντων και Παραγωγών για τρίτους, με το adjusted
EBITDA επί των πωλήσεων να διαμορφώνεται στα Ξενοδοχειακά προϊόντα στο 21% το 2023 έναντι 18% το 2022 και στις Παραγωγές για τρίτους στο 15% το
2023 έναντι 11% το 2022.

Επιχειρηματική προοπτική

Κατά το 2023 η Παπουτσάνης πέτυχε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας παρά την μείωση του κύκλου εργασιών.

Το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευμετάβλητο ενώ πιο ενθαρρυντικές είναι οι προβλέψεις για την εγχώρια αγορά.

Οι πρώτες ενδείξεις του έτους δείχνουν μία σταθεροποίηση των τιμών υλών και ενέργειας ενώ αναμένεται μείωση των επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών προς το τέλος του 2024, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Πέραν των εξωγενών παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης, η Εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές και τακτικές για την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και του κύκλου εργασιών, όπως:

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας της μονάδας μας στη Ριτσώνα, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του τριετούς επενδυτικού μας πλάνου, που εξασφαλίζει:

 • σημαντική υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα (50% κατά μέσο όρο), δίνοντας τη δυνατότητα για νέες συνεργασίες και περιορισμό των επενδύσεων για τα επόμενα 2-3 χρόνια,
 • μείωση του παραγωγικού κόστους χάρη στον τεχνολογικά μοντέρνο εξοπλισμό που επιτρέπει ανταγωνιστικές τιμές προς τους πελάτες μας και βελτιώση της κερδοφορίας,
 • σταθερό εστιασμό στην ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση του παραγωγικού κόστους.

• Σημαντική διεύρυνση της συμμετοχής των επωνύμων προϊόντων Παπουτσάνης -καταναλωτικών και ξενοδοχειακών- στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρείας με:

 • είσοδο σε μεγάλες νέες αγορές (οικιακή φροντίδα) με στόχο την αύξηση της διείσδυσης και του μεριδίου αγοράς των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων μας,
 • ενίσχυση της εμπορικής ομάδας των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων, τόσο της εγχώριας, όσο και των εξαγωγών, για δυναμική επέκταση του δικτύου πωλήσεων,
 • εστιασμό στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα με νέες προτάσεις και λύσεις που δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επώνυμες μας σειρές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

• Ένταξη νέων σημαντικών πελατών στην κατηγορία παραγωγών για τρίτους με παράλληλη διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης και μείωση της εξάρτησης από λίγους πελάτες.

• Ενίσχυση και ενδυνάμωση των ανθρώπων της Εταιρείας:

 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Επίπεδη και αποτελεσματική οργανωτική δομή, που επιτρέπει ταχύτητα και ευελιξία.
 • Προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων σε στρατηγικές θέσεις της Εταιρείας.

• Διασφάλιση οικονομικής ευρωστίας και αειφόρου ανάπτυξης σε ισχυρές βάσεις και δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη:

 • αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό δαπανών,
 • περιορισμός δανεισμού μέσω βελτιστοποίησης των παραμέτρων που τον επηρεάζουν (αποθέματα, εμπορικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις και έλεγχο επενδύσεων).

Η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,04 ανά μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επιπλέον, σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 08.11.2023 εγκρίθηκε η διανομή μικτού προμερίσματος ύψους €0,03 ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 08.12.2023.

Προοπτικές για τον κύκλο εργασιών

Για το έτος 2024 η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη της δραστηριότητας και της κερδοφορίας της οδηγούμενες από τους τέσσερις τομείς που δραστηριοποιείται:

• Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2024, μέσω του
εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, της δυναμικής διαφημιστικής υποστήριξης και της ενίσχυση της παρουσίας μας στα καταστήματα, καθώς
επίσης και με την είσοδό μας σε νέες κατηγορίες (προϊόντα οικιακής φροντίδας) με κύριο όχημα το ΑΡΚΑΔΙ.

• Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει κύριο άξονα ανάπτυξης για την Παπουτσάνης, καθώς οι προβλέψεις για τον τουρισμό
είναι πολύ αισιόδοξες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα εξακολουθούμε να χτίζουμε δυναμικά τις μακροχρόνιες υπάρχουσες
συνεργασίες με στρατηγικούς πελάτες μας, ενώ έχουν μπει ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων μας σε
μία σειρά από νέες αγορές. 

• Τέλος οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του
πελατολογίου (στο οποίο έχει ενταχθεί η προαναφερόμενη πολυεθνική εταιρεία) αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.

Διαβάστε επίσης:

Παπουτσάνης: Στα 62,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος- Πτώση 12%

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News