Business & Finance Παρασκευή 23/06/2023, 18:27
BUSINESS & FINANCE

Δάιος Πλαστικά: Νέος αντιπρόεδρος ο Απ. Χρυσοστομίδης

Η Δάιος Πλαστικά μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε την αντικατάσταση αυτού με τον Απόστολο Χρυσοστομίδη.

Δάιος Πλαστικά: Νέος αντιπρόεδρος ο Απ. Χρυσοστομίδης

Η Δάιος Πλαστικά μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε την αντικατάσταση αυτού με τον Απόστολο Χρυσοστομίδη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η «Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.», γνωστοποιεί, ότι κατόπιν της από 22.06.2023 παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών της Εταιρείας, κου Γεώργιου Φλωρίδη, από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε σε αντικατάστασή του στη συνεδρίασή του την 23.06.2023, τον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο, ως προσωρινό νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, κατόπιν της διαπίστωσης της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και καταλληλότητας σύμφωνα με τα άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως προσωρινού νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη, θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, η οποία είτε θα επικυρώσει την ως άνω από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είτε θα εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου γεννήθηκε στα Νάματα Ασκιού Κοζάνης την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α’ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας και της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026, ως ακολούθως:

Αστέριος Δάιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Δάιος, Εκτελεστικό Μέλος .
Απόστολος Χρυσοστομίδης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Ζησάκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών – τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κου. Γεώργιου Φλωρίδη ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης, ήτοι την 23.06.2023 σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όρισε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεωργίου Φλωρίδη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ως νέο Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών, τον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιβεβαιώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ήτοι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος :

διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,
Η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου με τον ορισμό του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε θα επικυρώσει την ως άνω από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε θα εκλέξει νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του.

Κατόπιν των ανωτέρω και του ορισμού του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι με την νέα της σύνθεση η Επιτροπή Ελέγχου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά, καθώς

στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.
στο σύνολο τους τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, και
η πλειονότητα των μελών (συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης, καθώς ο κ. Χρυσοστομίδης μεταξύ άλλων, διαθέτει σημαντική γνώση της ελεγκτικής – λογιστικής (ΔΛΠ), ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου σε λοιπές εταιρείες (εισηγμένες και μη) και ο κος. Χρήστος Πετρίδης, μεταξύ άλλων, συντάσσει και υπογράφει οικονομικές καταστάσεις και οικονομικές εκθέσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 23.06.2023, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με σχέσεις εξάρτησης (κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020) από την Εταιρεία.
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κου. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από το διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων & Αποδοχών της Εταιρίας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση την 23.06.2023, κατά την οποία εξελέγη ως Πρόεδρος αυτής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης σύμφωνα με το άρθρ. 10 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,

2) Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,

3) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος είναι ανεξάρτητα πρόσωπα από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Γραμματέας της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ορίζεται η κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία του συνεχίζεται από το διορισμό τους την 14.07.2021 δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News