Business & Finance Τετάρτη 14/06/2023, 18:04
BUSINESS & FINANCE

MIG: Πρασινο από τη ΓΣ για ΑΜΚ εντός τριετίας

MIG: Πρασινο από τη ΓΣ για ΑΜΚ εντός τριετίας

Η Γενική Συνέλευση της MIG αποφάσισε να χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα μίας τριετίας από τη λήψη της απόφασης, την εξουσία να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του ήδη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα, η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 10 μετόχων που εκπροσωπούσαν 27.556.515 μετοχές, ήτοι ποσοστό 87,9921% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. – Αποφασίσθηκε η έγκριση αφενός των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2022, και αφετέρου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022. – Αποφασίσθηκε η έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 0 ψήφοι.

Θέμα 3o: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022. – Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχ. γ) του Ν. 4548/2018.

Υπέρ: 27.556.388 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9995% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχή: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023. – O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.».

Υπέρ: 27.555.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,9959% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 1.004 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0036% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχή: 127 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,0005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Θέμα 6ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. – Παρουσιάσθηκε στους μετόχους η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 7ο: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2022. – Υπεβλήθη προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, και διεξήχθη συμβουλευτική ψηφοφορία σύμφωνα με το νόμο.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News