ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ

oi-tropoi-kalypsis-ton-tekmirion-apo-toys-forologoymenoys-72324
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Είναι γνωστό ότι στις περιπτώσεις που το συνολικό εισόδημα το οποίο δηλώθηκε από τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του είναι χαμηλότερο από το εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα «τεκμήρια», η προκύπτουσα διαφορά φορολογείται κατά περίπτωση ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κ.λπ.


ΑΡΧΕΙΟ

04.05.2022 / 00:01

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 71Η) θεσπίζει τη δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών, της οικογενειακής περιουσίας και των δαπανών, αλλά και του απασχολούμενου προσωπικού, φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου από εταιρείες ειδικού σκοπού.


29.04.2022 / 00:01

Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 28), σε ορισμένες περιπτώσεις το εισόδημα των νομικών και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται όχι με βάση τα λογιστικά τους βιβλία, αλλά με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου.


04.04.2022 / 00:01

Εδώ και δεκαετίες οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται δικαστικά με φορολογικές υποθέσεις που αφορούν την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε δάνεια, που δίνουν ή λαμβάνουν από άλλες επιχειρήσεις.04.03.2022 / 00:01

Τα άτομα που διοικούν ένα νομικό πρόσωπο ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα, δηλαδή παράλληλα με το νομικό πρόσωπο με την προσωπική τους περιουσία, για τις φορολογικές οφειλές του νομικού προσώπου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.


26.02.2022 / 00:01

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ρυθμίζει μεταξύ άλλων και τα θέματα της έκδοσης ατομικών ειδοποιήσεων οφειλής στους φορολογουμένους, καθώς και αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων μέτρων για τη διασφάλιση της είσπραξής τους.


18.02.2022 / 00:01

Πρόσφατα εκδόθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 4887/2022) με τον οποίο επιδιώκεται η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.