ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ

apallagi-apo-ton-foro-kata-ti-metavivasi-metochon-apo-etaireies-79266
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

H φορολογική μας νομοθεσία, συνάδοντας με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των περισσότερων κρατών-μελών της Ε.Ε., απαλλάσσει τις ελληνικές εταιρείες από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής (μετοχών, εταιρικών μεριδίων, κ.λπ.).


ΑΡΧΕΙΟ
23.01.2023 / 00:01

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει κατ’ αρχήν ότι οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.03.01.2023 / 00:01

Με τις διατάξεις του άρθρου 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δίνονται φορολογικά κίνητρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, ώστε να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθεί το εμπόριο.


27.12.2022 / 00:01

Ο νόμος 4712/2020 προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων και παρέχει φορολογικά κίνητρα στα φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στη μείωση του επενδυτικού ρίσκου και την αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας.
30.11.2022 / 00:01

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορολογικές παραβάσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εγκλήματα επισύροντας, πλην των διοικητικών προστίμων και ποινικές κυρώσεις.


23.11.2022 / 00:01

Ενόψει του τέλους της χρήσης των περισσότερων εταιρειών στις 31.12.2022, επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών με χαμηλό φορολογικό κόστος.


16.11.2022 / 00:01

Είναι ευρέως γνωστή η πρακτική πολλών φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, να ιδρύουν εικονικές εταιρείες (δηλ. εταιρείες χωρίς φυσική παρουσία και πραγματική οικονομική δραστηριότητα) σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία, Ιρλανδία, κ.λπ.), προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων στη χώρα όπου πραγματικά γεννάται το εισόδημα.