ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Πριν την πανδημία, οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί για το εάν και το κατά πόσο αποδοτικά μπορεί να παραχθεί εργασία χωρίς την παρουσία των εργαζομένων στα γραφεία των εταιρειών σίγουρα λάμβαναν χώρα σε κάποιες από τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας. Και σίγουρα κάποια από τα στελέχη μπορούσαν και είχαν την ευελιξία και την ευχέρεια […]