ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η Ελλάδα πραγματοποιεί σημαντικά βήματα σε σχέση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα – με μία σειρά από αξιόλογες κινήσεις και σχέδια όπως, για παράδειγμα, οι πρωτοβουλίες για την «Πολιτεία Καινοτομίας» στην Αττική και το ‘Τεχνολογικό Πάρκο’ στην Θεσσαλονίκη[1]. Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σχετική βελτίωση στην βαθμολογία της Ελλάδας στο European Innovation Scorecard[2]. […]