ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από κοινού με τον Χρήστο Ιωάννου Μπορούν οι Έλληνες του brain drain, που συμπεριφερόμενοι ορθολογικά, διατήρησαν το ανθρώπινο κεφάλαιό τους, και η νέα αύξουσα, και δυναμική, ελληνική διασπορά, να συμβάλουν στην λύση του ελληνικού παραγωγικού και εθνικού ζητήματος επιβίωσης, και πως;  Υπάρχει ένα παράδειγμα που δείχνει ότι τρεις χιλιάδες επαναπατρισθέντες και […]