Δελτια Τυπου Τρίτη 30/11/2021, 21:06
REAL ESTATE

To releaz.com αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων

Το releaz αποτελεί ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο που, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, εισάγει ένα συνεκτικό και ασφαλές πλαίσιο πώλησης, επαναμίσθωσης και επαναγοράς αστικών ακινήτων (sale, leaseback & buyback) τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για επενδυτές.

Η καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα releaz.com έρχεται να καλύψει δύο σημαντικά κενά στην
αγορά ακινήτων:

– την αδυναμία των ιδιοκτητών να αντλήσουν ρευστότητα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα
χρησιμοποιώντας τα ακίνητά τους (home equity refinancing) και
– την έλλειψη μίας οργανωμένης και εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας προώθησης
ακινήτων για επενδυτές που αναζητούν ελκυστικές τιμές αγοράς σε συνδυασμό με
μισθωτικές αποδόσεις

Μέσω του releaz oι ιδιοκτήτες αποκτούν ρευστότητα μεταβιβάζοντας τα ακίνητά τους, αλλά διατηρώντας τόσο τη χρήση με προσυμφωνημένο μίσθωμα, όσο και το δικαίωμα να τα επαναγοράσουν εντός πενταετίας σε προκαθορισμένη τιμή. Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γρήγορα μετρητά ώστε να χρηματοδοτήσουν τις οποιεσδήποτε τρέχουσες ανάγκες τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακομίσουν και χωρίς να επιβαρυνθούν με δάνεια ή άλλες υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να ανακτήσουν την ιδιοκτησία του ακίνητου τους εντός πενταετίας. Αντιστοίχως, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε ακίνητα που προσφέρονται σε ελκυστικές τιμές
αγοράς και παρέχουν προκαθορισμένες μισθωτικές αποδόσεις. Παράλληλα, κερδίζουν από την
υπεραξία της επένδυσής τους, είτε κατά το χρόνο επαναγοράς από τον πωλητή, είτε εάν δεν έχει
ασκηθεί το δικαίωμα επαναγοράς, κατά το χρόνο πώλησής τους.

Το releaz δίνει στους επενδυτές πρόσβαση σε λεπτομερείς οικονομικές αναλύσεις κάθε προτεινόμενης επένδυσης αλλά και σε τεχνικές και νομικές πληροφορίες και ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τα ακίνητα που τους
ενδιαφέρουν. Τους παρέχει επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της πλατφόρμας, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία συναλλαγής.

Όλα τα καταχωρημένα ακίνητα έχουν ελεγχθεί τεχνικά και νομικά και έχουν εκτιμηθεί από
ανεξάρτητους εκτιμητές με πιστοποίηση RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), έτσι ώστε να
παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για το εύλογο της αποτίμησης τους αλλά και την
πραγματική και νομική τους κατάσταση.

Το releaz υποστηρίζεται επενδυτικά από τον Μίλτο Καμπουρίδη (Ιδρυτή του Ομίλου Dolphin Capital)
και συνεργάτες του, ο οποίος δήλωσε: «Το releaz δημιουργήθηκε για να καλύψει δύο σημαντικά κενά
στην Ελληνική αγορά δημιουργώντας ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο το οποίο συντελεί στον
εξορθολογισμό και την πλήρη ψηφιοποίηση της πρόσβασης και επένδυσης σε επιλεγμένα αστικά
ακίνητα, προσφέροντας ρευστότητα στους ιδιοκτήτες και ελκυστικές αποδόσεις στους επενδυτές.»

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News