Δελτια Τυπου Παρασκευή 29/10/2021, 20:17
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η Trasys Greece γιορτάζει 15 χρόνια ανάπτυξης

Η Trasys Greece γιορτάζει 15 χρόνια ανάπτυξης

Η Trasys Greece γιορτάζει τη συμπλήρωση 15 ετών επιτυχημένης λειτουργίας, έχοντας συγκεντρώσει ένα ευρύ σύνολο και ποικιλομορφία τεχνογνωσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων αυτών ετών. Η Trasys Greece είναι μέλος του ομίλου The NRB Group και μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η Trasys ενσωματώθηκε πλήρως στο The NRB Group, μετά την εξαγορά της το 2015, και έχει πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα προόδου με αύξηση του κύκλου εργασιών της από 5 εκατ. ευρώ το 2015 σε 15 εκατ. ευρώ το 2020.

Η ανάπτυξη αυτή συντελέστηκε τόσο μέσω της εξασφάλισης περισσότερων έργων από υφιστάμενους πελάτες, γεγονός που αποδίδεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (πιστοποιήσεις ISO) που εξασφαλίζουν την αφοσίωση των πελατών, όσο και μέσω της περεταίρω ανάπτυξης του πελατολογίου της. Παραδείγματα υφιστάμενων πελατών είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που επέκτειναν τις συμβάσεις τους. Ενδεικτικά, παραδείγματα νεοαποκτηθέντων πελατών αποτελούν τα νέα τμήματα της SWIFT και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

«Η Trasys Greece θα συνεχίσει την πορεία της με γνώμονα την ποιότητα και με πλήρη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με τις βέλτιστες πρακτικές του ομίλου The NRB Group. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ομίλου, η Trasys Greece θα συμβάλει στην φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξής του για τα επόμενα 5 χρόνια, η οποία προβλέπει την αύξηση του κύκλου εργασιών του από 500 εκατ. ευρώ σε 750 εκατ. ευρώ. Με ορίζοντα το μέλλον, η NRB δεσμεύεται για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, παραμένοντας ανοιχτή, συνεργάσιμη και συνεχίζοντας να συμβάλλει στις ψηφιακές φιλοδοξίες του συνόλου της κοινωνίας. Έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη στην ομάδα της Trasys Greece και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν να κατακτούν τους αναπτυξιακούς και καινοτόμους στόχους που θέτουν και μέσα στα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Pascal Laffineur, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου NRB.

Η Trasys Greece είναι το Κέντρο Καινοτομίας του ομίλου NRB, με έδρα την Αθήνα. Απασχολεί περισσότερους από 200 επαγγελματίες πληροφορικής, που συνδυάζουν την σε βάθος επιχειρηματική τεχνογνωσία με την πλέον προηγμένη μεθοδολογία εργασίας, και αποσκοπεί στο να παρέχει καινοτόμες λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επιπλέον, αναλαμβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης λογισμικού από το Α έως το Ω: ανάλυση, ανάπτυξη/διαμόρφωση, μετάπτωση υφιστάμενων δεδομένων, διασφάλιση ποιότητας και δοκιμές, ανάπτυξη, τεκμηρίωση και εκπαίδευση, υποστήριξη και συντήρηση. Το Κέντρο Καινοτομίας έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη προσέγγιση, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας Scrum και της μεθόδου διαχείρισης έργου PRINCE2. Το κέντρο έχει, επίσης, πιστοποιηθεί με ISO για τη διαχείριση της ποιότητας και ISO για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών, ενώ έχει αναγνωριστεί από το Open Web Application Security Project (OWASP) ως πάροχος του OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM).

«Φέτος, η Trasys Greece συμπληρώνει 15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας και το γεγονός ότι εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε και να κερδίζουμε διακρίσεις όλα αυτά τα χρόνια, επιβεβαιώνει την υιοθέτηση ορθής στρατηγικής, που αποβλέπει στο να παραμένουμε επίκαιροι και καινοτόμοι. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, που απασχολούμε πολλά από τα λαμπρά μυαλά του κλάδου και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή μας με την επέκταση του πελατολογίου μας και προς τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων από 30 νέων θέσεων εργασίας μέσα στο επόμενο έτος. 

Αυτό θα επιτρέψει μια κλιμακούμενη και επιτυχημένη ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια.» καταλήγει ο Νικόλας Στρουμπούλης, Country Manager της Trasys Greece.

Σχετικά με τον Όμιλο The NRB Group:

Με ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 413 εκατ. ευρώ το 2020 και 3.200 υπαλλήλους, ο όμιλος The NRB Group είναι ένας από τους κορυφαίους βελγικούς παίκτες στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).

Η NRB αυτοπροσδιορίζεται ως ο συνεργάτης ICT, που υποστηρίζει τους πελάτες της κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Βασιζόμενη στην τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία, η NRB θέλει να τους προσφέρει τις καλύτερες λύσεις προσαρμοσμένες στο περιβάλλον τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η NRB προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών πληροφορικής, που βασίζονται σε τέσσερις άξονες: συμβουλευτική, λογισμικό, υποδομές & υβριδικό cloud και διαχείριση προσωπικού.

Η NRB επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων: τον δημόσιο και κοινωνικό τομέα, τον τομέα της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη βιομηχανία. Μια ομάδα είναι αφιερωμένη σε ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα, καθώς και εταιρείες.

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου NRB προσφέρουν λύσεις για συγκεκριμένους τομείς, επωφελούμενες από το μέγεθος του ομίλου, την υποδομή ICT και άλλη υποστήριξη.

Το 2021, η NRB έλαβε την πιστοποίηση “Κορυφαίος Εργοδότης”, αναγνωρίζοντας τις καινοτόμες και ορθές πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που έχει υιοθετήσει και το ενδιαφέρον της για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος στους εργαζομένους της.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.nrb.be.

Σχετικά με την Trasys Greece

Η Trasys Greece είναι το Καινοτόμο Κέντρο ανάπτυξης του ομίλου NRB, ενός από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ICT στο Βέλγιο. Βρίσκεται στην Αθήνα, απασχολεί περίπου 200 συνεργάτες και πραγματοποίησε κύκλο εργασιών περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ το 2020.

Η Trasys Greece ιδρύθηκε το 1988 ως μέρος της Trasys, που εξαγοράστηκε το 2015 από τον όμιλο NRB. Έκτοτε, έχει ενσωματωθεί πλήρως στον όμιλο The NRB Group. Ως εξειδικευμένο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, που ορίζουν οι επιταγές του ψηφιακού μετασχηματισμού, βασιζόμενη σε καθιερωμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Εισάγει ή τελειοποιεί την κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού για την εξασφάλιση της επιτυχίας σε όλα τα έργα των πελατών της. Η Trasys Greece προσφέρει λύσεις πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν συμμόρφωση με τις διεθνείς πολιτικές και κανονισμούς. Η εγγύτητα, η πολιτισμική ταύτιση και οι ανταγωνιστικές τιμές καθιστούν την Trasys Greece έναν μοναδικό και αξιόπιστο μακροπρόθεσμο συνεργάτη για τους πελάτες της.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News