Κόσμος Κυριακή 7/04/2024, 20:30
ΚΟΣΜΟΣ

Ριζικό «λίφτινγκ» στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Βασικός στόχος είναι να ανταποκριθεί η υποδομή του στις αναπτυσσόμενες και μεταβαλλόμενες σχέσεις της Τουρκίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχουν αλλαγές για Ελλάδα, Κύπρο

Ριζικό «λίφτινγκ» στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών

Το σχετικό  διάταγμα υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ερντογάν και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της τουρκικής κυβερνήσεως. Πρόκειται για ένα ευρύ μεταρρυθμιστικό οργανόγραμμα που περιλαμβάνει σημαντικές δομικές αλλαγές και θεωρείται προσωπικό έργο του Χακάν Φιντάν ο οποίος όπως δήλωσε, από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του,  τον Ιούνιο του 2023, άρχισε παίρνει μέτρα για μια πιο αποτελεσματική λειτουργία του υπουργείου του στη βάση μιας «εθνικής και ανεξάρτητης  εξωτερικής πολιτικής».

Τουρκογενή κράτη και Λατινική Αμερική

Με τη βάση αυτή, αυξάνονται τώρα οι κεντρικές διευθύνσεις του υπουργείου, και δημιουργούνται γενικές διευθύνσεις για κάθε γεωγραφία. Γίνεται σαφές ότι η Τουρκία δίνει έμφαση στην αμερικανική ήπειρο, και έτσι στο νέο οργανόγραμμα προβλέπονται δυο Γενικές Διευθύνσεις Βόρειας και Λατινικής Αμερικής, όπου η Τουρκίασκοπεύει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Επίσης δίδεται έμφαση στα δυο γειτονικά της κράτη, Ιράν και Ιράκ, για τα οποία θα υπάρχουν ξεχωριστές γενικές διευθύνσεις ενώ πριν οι δυο χώρες υπάγονταν στη Γενική Διεύθυνση Νότιας Ασίας. Επίσης δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Κεντρικής Ασίας για να προωθηθούν οι σχέσεις με τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε σημασία και βαρύτητα στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Τονίζεται ο τομέας της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δημιουργείται  μια Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής και Τεχνικής Βοήθειας που θα συντονίζει θέματα συνεργασίας για φυσικές καταστροφές επιδημίες και ανθρωπιστική βοήθεια.

Με τις νέες ρυθμίσεις αναδιοργανώνονται οι τουρκικές προξενικές αρχές, δημιουργείται μια Γενική Διεύθυνση για πολιτικές επιστήμης και τεχνολογίας καθώς επίσης και μια Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Διαμεσολάβησης με στόχο να συνεχιστεί το πρόσφατο διαμεσολαβητικό έργο της Τουρκίας με πιο εξειδικευμένους διπλωμάτες. Η αμυντική βιομηχανία γίνεται επίσης ένα από τα καθήκοντα του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Η αμυντική βιομηχανία, που είναι ο τομέας στον οποίο η Τουρκία έχει δώσει τη μεγαλύτερη σημασία και έχει επενδύσει τον τελευταίο καιρό, περιλαμβάνεται στα καθήκοντα του υπουργείου Εξωτερικών.

Κυβερνοχώρος και τρομοκρατία

Έτσι, μετά το Υπουργείο Άμυνας και την Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, καθήκοντα και ευθύνες αναλαμβάνει και το υπουργείο Εξωτερικών. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Ασφάλειας, μια από τις σημαντικές μονάδες του υπουργείου Εξωτερικών, θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των επαφών με τρίτες χώρες στους τομείς της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, τόσο εντός του υπουργείου Εξωτερικών όσο και με άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Μια άλλη αξιοσημείωτη αλλαγή στη νέα οργανωτική δομή είναι η αναβάθμιση της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Υποθέσεων Ασφάλειας σε Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών και Υποθέσεων Ασφάλειας. Η νέα γενική διεύθυνση, η οποία θα είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σχέσεων με τους αρμόδιους φορείς πληροφοριών και ασφάλειας προκειμένου να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του υπουργείου, θα πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο καθώς και για την καταπολέμηση την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και τα οικονομικά εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι ένα από τα θέματα στα οποία δίνει σημασία ο Χακάν Φιντάν είναι ότι το ΥΠΕΞ και το επιτελείο του πρέπει να διαθέτουν ασφαλέστερη τεχνολογική υποδομή στην αντιμετώπιση πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό, στα καθήκοντα του υπουργείου συγκαταλέγονται επίσης η δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής υποδομής και η παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης στους τομείς της ασφάλειας των επικοινωνιών και της κυβερνοασφάλειας. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι η αναδιάρθρωση του υπουργείου   δεν φαίνεται να περιλαμβάνει εσωτερικές αλλαγές στην πολιτική του προς την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ευρώπη και την Ρωσία.  

Πηγή: Deutsche Welle

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News