Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

φωτ. intimenews
φωτ. SOOC
BUSINESS & FINANCE

Από σήμερα τίθεται επίσημα σε λειτουργία η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), η οποία ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών. Αντικείμενο της ΑΠΑ είναι η κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας, αρμοδιότητες που διαχωρίζονται πλήρως από την επιχειρησιακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων. Η ΑΠΑ, η οποία υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδομών […]