Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Σύμβαση για την αναβάθμιση και επέκταση του Κρατικού Αερολιμένα της Χίου «Όμηρος»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα νέα έργα, προϋπολογισμού 9,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορούν στην επέκταση και βελτίωση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού του Αεροδρομίου Όμηρος.

Τροπολογία ΥΜΕ για παροχή κινήτρων για την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος εναέριας κίνησης
BUSINESS & FINANCE

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε ότι σκοπός της ρύθμισης είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των αεροδρομίων με όφελος για τον τουρισμό και την εθνική οικονομία.