Υδατοδρόμια

Χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικού Φακέλου Υδατοδρομίου Λιμένα Σκύρου 
Παπαδόπουλος: Πρωτοπορούμε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό – Οι αλλαγές του πλαισίου για τα υδατοδρόμια
BUSINESS & FINANCE

Επιτυγχάνονται η απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας, η απαλλαγή από καθυστερήσεις ώστε Δημόσιο και ιδιώτες επενδυτές να μπορούν να συμβάλουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων.