Ξένα χρηματιστήρια

φωτ.: Shutterstock
BUSINESS & FINANCE

Στην Ευρώπη, τα τελευταία 15 χρόνια, ο Ιούνιος έδωσε αρνητικές αποδόσεις στο 80% των ετών. Θα επιβεβαιωθεί αυτή η κλασική επενδυτική στρατηγική και φέτος; Η UBS απαντά.